Narva linn


Kohalik omavalitsus peaks rohkem keskenduma haridusasutuste ohutusele

Päästeameti Ida päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo inspektorid tegid novembri lõpus reidi haridusasutustele. Reid toimus nii Ida- kui ka Lääne-Virumaal.

Reidi eesmärgiks oli kontrollida evakuatsiooniteid -pääsusid ja nende läbitavust, tulekahjusignalisatsiooni hooldust ning turvavalgustust.

Ida-Virumaal kontrolliti 18 kooli ning 28 lasteaeda ja nendest korras oli ainult 7 kooli ning 13 lasteaeda, teistel fikseeriti puudused.

Lääne-Virumaal kontrolliti 9 kooli, nendest puudused tuvastati 4-s ning kontrolliti 5 lasteaeda, nendes puuduseid ei tuvastatud.

Ida päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo nõunik Maarika Kõiv rääkis, et antud reidi raames pöörati tähelepanu ka automaatsele tulekahjusignalisatsioonisüsteemile. "See on süsteem, mis peab kindlasti olema korras, et tulekahju saaks avastatud algstaadiumis ning inimesed saaksid kiiresti hoonest väljuda," ütles Maarika Kõiv.

Reidi käigus avastati, et mõnedes haridusasutustes olid jälle evakuatsiooniteedele ja hädaväljapääsu ette ladustatud põlevmaterjale või näiteks teine evakuatsioonipääs oli üldse lukus. Samuti olid mõnedes haridusasutustes teiselt korruselt teise evakuatsioonipääsu trepid (metalltrepid välised) amortiseerunud või täiesti küljest ära.

"Puuduste kohta koostatakse kõikidele kohalikele omavalitsustele, kus reid toimus märgukirjad ja antakse tähtajad, kuna puudused peavad olema likvideeritud. Lasteaedades kasvatatakse väikeseid lapsi, koolides õpetatakse õpilasi ja kui hoones tekib tulekahju, siis peab olema lastel võimalus kiireks ja turvaliseks evakuatsiooniks hoonest välja. Lasteaedade evakuatsioonipääsud teiselt korruselt ei ole ohutud ja just nimelt metalltreppide näol, mis asuvad väljas. Inspektorid küsisid ka kasvatajate käest, kas nemad ise julgevad selle trepi kaudu väljuda, siis vastus oli “ei julge"," ütles Maarika Kõiv.

Inspektorite arvates võiks olla lasteaedades amortiseerunud metalltreppide asemel alternatiivina kasutusel evakuatsiooniks näiteks teiselt korruselt liuteed, mis võimaldavad lastel palju kiiremini hoonest väljuda ja turvalisemal ohutusse kohta koguneda.

"Evakuatsioonitee peab olema selline, et väike laps saaks turvaliselt alla. Kohalik omavalitsus peaks rohkem keskenduma lasteaedade ohutusele ning evakuatsiooni kiirele ja turvalisele tagamisele," resümeeris järelevalve büroo nõunik.


Jevgenia Parv
Ida päästekeskuse kommunikatsioonijuht
Jevgenia.Parv@rescue.ee

Lisatud 06.12.2017, 14:14
Muudetud 06.12.2017, 14:33

eelmine järgmine