Narva linn


Konkurss Narva Pähklimäe Gümnaasiumi direktori vaba ametikoha täitmiseks

Narva Linnavalitsus kuulutab välja konkursi
Narva Pähklimäe Gümnaasiumi direktori vaba ametikoha täitmiseks.

Narva Pähklimäe Gümnaasium asub Narva linnas, aadressil Pähklimäe tänav 3.

Narva Pähklimäe Gümnaasiumi direktori kandidaadile esitatavad nõuded:
- magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ning juhtimiskompetentsid;
- riigikeele oskus vähemalt C1-tasemel.

Kandidaadil esitada komisjonile järgmised dokumendid:
- kirjalik taotlus konkursil osalemise kohta;
- elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
- ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide ametlikult kinnitatud ärakirjad;
- essee eesti keeles õppeasutuse arenguvisiooni või arenguvõimaluste kohta;
- konkursil osaleja soovil muud dokumendid.

Dokumendid palume esitada 11. detsembriks 2017. a Narva Linnavalitsusele aadressil Peetri plats 5, 20308 Narva märgusõnaga „Pähklimäe gümnaasium“ või elektrooniliselt allkirjastatuna e-posti aadressil narvalv@narva.ee. Dokumentide originaalidest saab ametlikult kinnitatud ärakirju vormistada Narva Linnakantseleis.

Lisainfo: tel. 3599127.

Lisatud 24.11.2017, 09:43
Muudetud 24.11.2017, 09:58

eelmine järgmine