Narva linn


Pimeaia pargi rekonstrueerimine

Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet sõlmis 17.08.2017 lepingu ettevõttega Sinear OÜ Narva Pimeaia rekonstrueerimiseks. Ehitustööde maksumuseks on 972 554 eurot. Järelevalvet hakkab teostama AS Infragate Eesti. Rekonstrueerimistööd algavad septembris.

Rekonstrueerimise käigus ehitatakse Victoria bastionile paviljon, rekonstrueeritakse Pimeaia pargi kõnniteed ja trepid, rajatakse välisvalgustus ja videovalvesüsteem, paigaldatakse pargipingid, urnid ja lillevaasid. Puude hoolduslõikust tehakse talvel, mille käigus likvideeritakse ka kuus haiget puud. Haljastustööd, uute põõsaste, puude ja lillede istutamine jääb järgmise aasta kevadesse. Pargi keskosas (sissepääsu lähedal) ehitatakse väike plats suveürituste läbiviimiseks ning bastionide kasemattide sissepääsu lähedale rajatakse koht jäätisekioski paigaldamiseks.

Pargi rekonstrueerimistööd on plaanis lõpetada hiljemalt järgmise aasta suve lõpuks.

See on Pimeaia pargi rekonstrueerimise viimane etapp. Pärast tööde teostamist saab kogu Pimeaia pargi ala korrastatud ilme. Pimeaia rekonstrueerimise ehitusprojekt on koostatud Zoroaster OÜ poolt, autoriteks on: maastikuarhitekt Maire Uustal ja arhitekt Vladimir Orlov.

Toetajate logod

Projekti toetab Euroopa Regionaalarengu Fond meetme "Ida-Virumaa linnapiirkondade jätkusuutlik areng" kaudu, mille rakendusüksuseks on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus. Projekti kogumaksumuseks on 1 073 142 eurot, millest toetus moodustab 912 171 eurot (85%) ja Narva linna omafinantseering 160 971 eurot (15%).


Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet

Lisatud 21.08.2017, 17:17
Muudetud 21.08.2017, 17:36

eelmine järgmine