Narva linn


Kutse Narva Linnavolikogu istungile

Narva Linnavolikogu istung toimub neljapäeval, 18. mail 2017 algusega kell 16.00, Peetri plats 1 II korruse saalis.
Päevakord:

1. Projekti „TEN-T transiitteede rekonstrueerimistööd Narvas.(OE027)
2. Narva Linnavolikogu 09.06.2016 otsuse nr 184 „Projekti „Pimeaia pargi rekonstrueerimine, II etapp“ teostaja määramine, sildfinantseerimise ja omafinantseeringu kinnitamine“ muutmine.(OE035)
3. Narva linna 2017.aasta eelarve muutmine.(ME015)
4. Tähe tn 11 ja Tuha tn 2 maa-ala detailplaneeringu kehtestamine. (OE029)
5. Raekoja ja selle lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine.(OE032)
6. Paul Kerese tn 21 maa-ala detailplaneeringu kehtestamine.(OE033)
7. Linda tn 22, Linda tn 26 ja Linda tn 32 maa-alade detailplaneeringu koostamise algatamine.(OE034)
8. Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste rahastamiseks eraldatud vahendite kasutamise kord.(ME014)
9. Arupärimisele vastamine: Linnavolikogu liikme N.Umarova arupärimisele „MTÜ Lapsele oma kodu rahastamisest“ (20.04.2017 nr 2-21/4121) vastab abilinnapea T.Patsanovskaja (05.05.2017 nr 1.27/4121-2).

Aleksandr Jefimov
Narva Linnavolikogu esimees

Lisatud 12.05.2017, 08:37
Muudetud 12.05.2017, 08:58

eelmine järgmine