Narva linn


Sotsiaalabiameti konkurss lastekaitseosakonna spetsialisti ametikohale

Narva linna Sotsiaalabiamet kuulutab välja konkursi lastekaitseosakonna spetsialisti ametikohale (ajutiselt äraoleva ametniku asendamise ajaks).

Ametikoha põhieesmärk:
Ametikoha põhieesmärk on lapse seadusega tagatud õiguste kaitse ja lapse heaolu kindlustamine lapsevanemate toetamise ning lapse kasvukeskkonna mõjutamise kaudu.

Nõudmised kandidaadile:
• kõrgharidus sotsiaaltöö erialal või sellele lähedasel erialal;
• Eesti kodakondsus;
• väga hea suhtlemisoskus erinevate huvigruppidega;
• eesti ja vene keele oskus C-1 tasemel;
• pingetaluvus, kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime;
• meeskonnatöö valmidus;
• kandidaadi suhtes ei kehti Lastekaitseseaduse § 20 lõigetes 1 ja 2 sätestatud piirangud (on vaja esitada väljavõte karistusregistrist).

Kasuks tuleb:
• varasem töökogemus riigi- või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses sotsiaal- või pedagoogikavaldkonnas;
• teenistusvaldkonna reguleerivate õigusaktide tundmine.

Teenistusülesannete lühikirjeldus:
• abivajava lapse õiguste ja huvide esindamine kohtumenetlustes;
• asendushoolduse korraldamine ja järelevalve selle üle;
• lastele ja peredele teenuste korraldamine;
• koostöö teiste ametiasutustega, organisatsioonidega jm. juriidiliste ja füüsiliste isikutega;
• lastehoolekande ennetavate tegevuste korraldamine ja planeerimine;
• lastekaitsealase info kogumine, analüüsimine ja vahendamine.

Omalt poolt pakume:
- huvitavat ja mitmekesist tööd ning võimalust ennast täiendada ja teostada;
- professionaalset ja sõbralikku kollektiivi;
- konkurentsivõimeline palk;
- 35 päeva puhkust.

Tööaeg: täistööaeg.

Ametikohale asumise orienteeruv kuupäev: alates 01.03.2017.a.

Ametikoha asukoht: Linda 4, 20309 Narva linn.

CV ning väljavõte karistusregistrist palume esitada hiljemalt 22.02.2017 kell 12:00 e-posti aadressile sotsiaalabiamet@narva.ee või tuua ise Narva linna Sotsiaalabiametisse aadressil Linda tänav 4, 4. korrus, kabinet 406.

Kontaktisik:
Aleksei Ivanov
Narva linna Sotsiaalabiameti peaspetsialist
Tel 3569610
E-post aleksei.ivanov@narva.ee

Lisatud 08.02.2017, 10:53
Muudetud 08.02.2017, 11:17

eelmine järgmine