Narva linn


Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti teade (Kangelaste 29)

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Kangelaste prospekt  29 projekteerimistingimuste väljastamise kavatsusest ajutise autopesula asukohale uue kehtivate normide kohaseks tähtajatu kasutusega autopesula rajamiseks ja avatud menetluse läbiviimisest.

Narva ALPA: Kangelaste 29 asukoha plaan

Kangelaste prospekt 29 alal on kehtiv detailplaneering, kehtestatud Narva Linnavolikogu 18.06.2009 otsusega nr 86. Projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena tuleb korraldada ehitusseadustiku §-s 27 nimetatud juhul:
a) detailplaneering on vanem kui 5 aastat;
b) detailplaneeringu järel on ilmnenud olulisi uusi asjaolusid (on väljastatud ehitusluba autopesula rajamiseks ajutise ehitisena);
c) detailplaneeringu kehtestamise järel on muutunud planeerimisseadus, mille 2015. a kehtiva versiooniga muudeti detailplaneeringutes rajatiste käsitlemise osa.

Eelkõige tuleb projekteerimistingimustega täpsustada ehitusseadustikus § 27 lg 4 punkte:
6) ehitusuuringu tegemise vajadust;
7) haljastuse, heakorra või liikluskorralduse põhimõtteid.

Avatud menetlus kestab kuni 6. novembrini 2020.

Projekteerimistingimuste eelnõu terviktekstiga saab tutvuda Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti arhitektuuri- ja planeerimise osakonnas tööaegadel aadressil Peetri plats 5-301, Narva linn. Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada posti teel samale aadressile või e-posti aadressile narvaplan@narva.ee.

Projekteerimistingimuste taotluse läbivaatamine ja kinnitamine toimub Narva Linnavalitsuse istungil 11.11.2020, Peetri plats 5, kell 9:00. → Korralduse eelnõu.

Täiendavat informatsiooni saab ameti koduleheküljelt www.narvaplan.ee või Narva linna kodulehelt www.narva.ee.


Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
narvaplan@narva.ee

Lisatud 21.10.2020, 08:25
Muudetud 21.10.2020, 10:17

eelmine järgmine