Narva linn


Alustati projekti "Narva ja Slantsõ jõeäärsete alade arendamine äri- ja külastuskeskkonna loomiseks"

Novembrikuus anti ametlik start projektile "Narva ja Slantsõ jõeäärsete alade arendamine äri- ja külastuskeskkonna loomiseks".

Projekti eesmärgiks on arendada mõlema linna jõeäärset territooriumi kui tervikut ning luua hea sünergia loodus- ja asukoha ressursside vahel, ühtlasi soodustades mitmekesiste võimalustega külastus-, spordi- ja ettevõtluskeskkonna arendamist. Narva linnas on projekti raames ette nähtud Kulgu sadama territooriumi heakorrastamine, Slantsõ linnas – Pljussa jõe äärse ala parendamine.

Projekti raames teostatakse Kulgu sadama piirkonnas umbes 6500 ruutmeetrise territooriumi heakorrastus: rajatakse sõidu- ja kõnniteed, ehitatakse 14 kohaline parkla, paigaldatakse LED-valgustus, videovalveseadmed, teepiirded, istepingid, prügikastid, parandatakse sadamasild.

Projekti tulemusel luuakse soodsam investeerimiskeskkond ning eeldused veeturismi ja ettevõtluse arenguks ning kohaliku elanikkonna ulatuslikumaks vaba aja veetmiseks.

29XI2019 Narva/ Arenduse ja Ökonoomika Amet

29. novembril toimus Narvas partnerite kohtumine, kus projektis osalejad täpsustasid projekti elluviimisega seotud küsimusi ning sätestati tähtajad projekti tegevuste realiseerimiseks.

29XI2019 Narva/ Arenduse ja Ökonoomika Amet

Projekti kogumaksumus on 500 773 eurot, partnerite omafinantseering 50 077,30 eurot ning programmi poolne toetus 450 695,70 eurot (90%).

Toetajate logod

Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel, et soodustada sotsiaalmajanduslikku arengut mõlemal pool ühist piiri. Programmi koduleht on www.estoniarussia.eu.


Lisainfo:
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
areng@narva.ee

Lisatud 02.12.2019, 16:31
Muudetud 02.12.2019, 17:43

eelmine järgmine