Narva linn


Kutse Narva Linnavolikogu istungile

Narva Linnavolikogu istung toimub neljapäeval, 25. aprillil 2019 kell 16.00 Peetri plats 1, II korruse saalis.

Päevakord:
1. Narva Linnavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine (OE033).
2. Narva Linnavalitsuse liikmete kinnitamine ja vabastamine (OE034).
3. Narva Linnavolikogu 28.11.2013 määruse nr 27 „Narva Linnavolikogu esimehele ja aseesimehele ning Linnavalitsuse liikmetele makstava tasu suurus ja maksmise kord“ muutmine (ME008).
4. Narva Linnavolikogu 29.01.2015 määruse nr 2 „Narva linna ametiasutuste teenistujate palgajuhend“ muutmine (ME006).
5. Narva ametiasutuste struktuuri ja teenistuskohtade koosseisude kinnitamine (OE031).
6. Narva linna 2019. aasta eelarve muutmine (ME007).
7. Narva Linnavolikogu 18.06.2015 otsuse nr 42 „Projekti „Narva linna bussi- ja raudteejaama arendus“ teostaja määramine ning omafinantseeringu kinnitamine“ muutmine (OE021).
8. Munitsipaaleluruumi Kreenholmi tn 28-40 Narvas otsustuskorras võõrandamine (OE022).
9. Museaali Narva Muuseumi kogust välja arvamine ja tasuta võõrandamine (OE026).
10. Jaoskonnakomisjonide moodustamine, esimehe ja liikmete nimetamine (OE035).
11. Riigihanke „Tehniline valveteenus Narva linna objektidel“ sotsiaal- ja eriteenuste menetluse korraldamiseks nõusoleku andmine (OE028).
12. Riigihanke „Kinnisvara korrashoiuteenuste ostmine“ sotsiaal- ja eriteenuste menetluse korraldamiseks nõusoleku andmine“ (OE029).
13. Linnavolikogu transpordikomisjoni koosseisu muutmine (OE027).
14. Revisjonikomisjoni liikme valimine (OE032).
15. Kulgu 12 ning Gorbatši tn 1 ja Weizenbergi tn 4 vaheline maa-ala detailplaneeringute menetluste lõpetamine (OE023).
16. Energia 4f ja Severnõi-6 detailplaneeringute menetluste lõpetamine (OE024).
17. Elektrijaama tee 1 maa-ala detailplaneeringu menetluse lõpetamine (OE025).                                                                                                                                                                                                18. Arupärimisele vastamine: fraktsiooni Meie Narva arupärimisele „Euroopa kultuuripealinn - Narva“ (08.04.2019 nr 2-21/3808) vastab linnapea A.Jevgrafov.Irina Janovitš
Narva Linnavolikogu esimees

Lisatud 18.04.2019, 18:30
Muudetud 18.04.2019, 20:38

eelmine järgmine