Narva linn


Konkurss "Puuetega lastega perekondade majutus"

Narva Linna Sotsiaalabiamet kuulutab välja konkursi "Puuetega lastega perekondade majutus".

1. Üldandmed
1.1 Konkursi korraldaja: Narva Linna Sotsiaalabiamet, registrikood 75009148, asukoht Linda tänav 4, Narva linn 20309, e-post sotsiaalabiamet@narva.ee.
1.2 Edukaks tunnistatakse konkursi punktides 3.1–3.6 nimetatud nõuetele vastav kõige sobiv pakkumine, lähtudes parima võimaliku hinnast ja kvaliteedist.

2. Konkursi ese
Konkursi esemeks on puuetega lastega perekondade majutus kuurorttsoonis (Eesti territooriumil). Periood: 22.07.2019–26.07.2019.

3. Nõuded pakkujale
3.1 Pakkuja peab olema äriregistris või asukohamaa vastavas registris registreeritud. Välisriigis registreeritud ettevõtja lisab pakkumisele asukohariigi registri tõendi, mis kinnitab registreeritust oma asukohamaajärgses äriregistris. Eestis asuva äriühingu registreeritust kontrollib konkursi korraldaja iseseisvalt (pakkuja ei pea tõendit esitama).
3.2 Pakkujal puuduvad pakkumiste esitamise tähtpäeval riiklikud maksuvõlad. Konkursi korraldaja kontrollib riiklike maksuvõlgade puudumist avalikust andmekogust. Edukal pakkujal riiklike maksuvõlgade puudumist kontrollitakse täiendavalt lepingu sõlmimise päeval.
3.3 Majutusasutus ja majutustingimused peavad vastama Majandus- ja kommunikatsiooniministri 23.05.2012.a määruse nr 43 "Nõuded majutusettevõttele" 2. peatükis kehtestatud nõuetele.
3.4 Ligipääsetavus ratastoolis inimestele.
3.5 Pakkuja peab tagama 10 kahekohalist tuba ja 3 kolmekohalist tuba perioodiks 22.07.2019–26.07.2019. Majutusasutuses viibimise aeg on 5 päeva (4 ööd).
3.6 Toitlustuse tagamine laste ja laste saatjate jaoks majutusasutuses viibimise ajal, sh hommikusöök, lõunasöök ja õhtusöök (inimeste arv on 29).

4. Pakkumise maksumus
Teenuse kogumaksumus eurodes (koos kõigi maksudega).

5. Pakkumise vormistamine
5.1 Pakkumises peavad sisalduma järgmised andmed:
5.1.1 pakkuja üld- ja kontaktandmed;
5.1.2 vabas vormis kirjalik kinnitus konkursi punktides 3.1–3.6 nimetatud nõuetele vastavuse kohta;
5.1.3 vabas vormis teenuse kirjeldus (mida sisaldab teenus);
5.1.4 pakkumise maksumus.

6. Lepingu sõlmimine
Konkursi võitjaga sõlmitakse leping.

7. Konkursi muud tingimused
7.1 Konkursi korraldaja võib konkursist loobuda või konkursi teatavaks tehtud tingimusi muuta. Konkursist loobumine või tingimuste muutmine tehakse teatavaks samal viisil kui konkurss või selle tingimused.
7.2  Konkursi korraldaja võib tagasi lükata kõik pakkumised.
7.3 Esitatud pakkumiste läbivaatamine ja otsustamine toimub hiljemalt 10 päeva jooksul pärast pakkumiste esitamise tähtaja möödumist.

Ootame pakkumisi hiljemalt 01.05.2019 kella 12:00-ni e-posti aadressile sotsiaalabiamet@narva.ee.

Lisainfo:
Aleksei Ivanov
Narva Linna Sotsiaalabiameti peaspetsialist
e-post: aleksei.ivanov@narva.ee

Lisatud 18.04.2019, 16:38
Muudetud 18.04.2019, 16:53

eelmine järgmine