Narva linn


Kutse Narva Linnavolikogu istungile

Narva Linnavolikogu istung toimub neljapäeval, 16. augustil 2018 algusega kell 16.00, Peetri plats 1 II korruse saalis.

Päevakord:

1. Narva Linnavolikogu esimehe valimine. (OE060)
2. Linnavolikogu õiguskomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine. (OE061) (OE050)
3. Narva linna 2018. aasta eelarve muutmine. (ME016)
4. Riigihanke "Narva linnale audiitorteenuste osutamine aastateks 2018-2021" hankemenetluse korraldamine. (OE058)
5. Linnavara tasuta kasutusse andmine. (OE047)
6. Narva linna kultuuristrateegia 2030 koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine. (OE052)
7. Meetmes "Põhikoolivõrgu korrastamine perioodil 2014-2020" osalemine. (OE057)
8. Munitsipaaleluruumi Hariduse tn 28-7 Narvas otsustuskorras võõrandamine. (OE046)
9. Nõusoleku andmine Narva linna omandis olevaid Rakvere tn 71 ja Rakvere tn 71b, Narva, kinnistuid koormava hoonestusõiguse võõrandamiseks. (OE048)
10. Narva parkimiskorralduse andmekogu asutamine. (OE053)
11. Arupärimisele vastamine: Linnavolikogu fraktsiooni Meie Narva arupärimisele "Narva Haigla lasteosakond" (14.06.2018 nr 2-21/6221) vastab linnavalitsuse liige A. Antonov (26.07.2018 nr 1.27/6221-5).


Larissa Olenina
Narva Linnavolikogu aseesimees

Lisatud 09.08.2018, 14:18
Muudetud 09.08.2018, 15:59

eelmine järgmine