Narva linn


Avatakse näitus "Peidetud ajalugu"

16. veebruaril kell 16:00 avatakse Narva linnuse torni kuuendal korrusel klubi "Kamerad" näitus.

Otsinguklubi Kamerad ühendab Euroliidu ja teiste riikide koduloouurijaid ja otsingutega tegelevaid isikuid. Klubi teeb koostööd muuseumite, mittetulundusühingute ja riiklike organisatsioonidega, konsulteerib ning tegeleb otsingutega, aitab väljakaevamiste ja tuukritööde tegemisel. Klubi tegevus on suunatud kultuuriloolise ja looduspärandi säilitamistele, samuti sõdade ohvrite mälestuse jäädvustamisele, sõltumata ohvrite rahvusest, usutunnistusest ja poliitilistest vaadetest.

Näitus „Peidetud ajalugu“ valmis „Kamerad“ klubil koostöös Narva muuseumiga. Näitusel on esitatud amatöörotsijate metallidetektoritega avastatud leiud, mis anti üle riigile. Korraldajate idee kohaselt on näitus dünaamiline, see tähendab, et väljapanek täieneb uute huvitavate esemetega, juba leitud ja muuseumikogudesse üleantud, kui ka nendega, mis leitakse tulevaste klubi poolt korraldavate projektide ja ekspeditsioonide käigus. Väljapaneku ajutine osa annab igale klubi liikmele võimaluse näidata isiklikult leitud ja riigile üle antud esemeid. Näituse eesmärgiks on rääkida metalliotsijaga otsingu käitumisreeglitest ning seda valdkonda reguleerivatest seadustest.

Narva muuseum rõhutab, et arheoloogiapärand on ajaloo uurimise allikas ning sellesse tuleb suhtuda suure aupaklikusega. Meie ajaloo mõtestamisel tuleb lisaks leiule erilist tähelepanu pöörata leiukontekstile ning selle fikseerimisele ning alati tuleb meeles pidada, et ka ajaloo uurimise võimalused arenevad ja meie tänane tegevus võib tulevastele põlvedele tunduda barbaarsusena.

Näituse avamisel, 16. veebruaril, räägime amatöörotsijate ja riigi koostöö arendamise perspektiividest ja suundadest ning tulevastest seadusemuudatustest.

Info:
tel. 3599230, info@narvamuuseum.ee.

Narva muuseum

Lisatud 12.02.2018, 15:03
Muudetud 12.02.2018, 16:09

eelmine järgmine