Narva linn


Korteriühistud

24.09.2018: Linnamajandusamet alustab 24.09.2018 korteri-, garaaži- ja aiandusühistute esindajate ja liikmete nõustamist.


Projekti „Kodulinn kaunimaks” raames korteriühistute toetamise kord


Korraldatud jäätmevedu (alates 26.07.2017).

→ Soojuse müügihind Narvas, vaata AS Narva Soojusvõrk;
→ Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise tariife vaata AS Narva Vesi;
→ Elektrihinda vaata OÜ VKG Elektrivõrgud;
→ Maagaasi hinda vaata AS Eesti Gaas.

Lisatud 17.07.2008, 14:46
Muudetud 24.09.2018, 08:29

Tagasi