Narva linn


Võlanõustamise teenus

Teenuse osutamise eesmärgiks on isiku või perekonna abistamine ülemäärase võlgnevuse korral isiku iseseisvaks toimetulekuks talutavaks muutmisel või võlgnevuse likvideerimisel. Teenus osutatakse lähtudes konkreetsest võlasituatsioonist, kuhu isik või perekond sattunud on.
 
Teenusele on õigus isikul või perekonnal, kelle elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Narva linn ja kellel on võlgnevuse tekkimise oht või kellel on võlgnevus juba tekkinud ning kes pole võimeline iseseisvalt alustama või lõpuni viima võlgadest vabanemise protsessi. Isikule on teenus tasuta.
 
Teenuse saamiseks pöördub taotleja Sotsiaalabiametisse kirjaliku vormikohase taotlusega, millele lisab vajadusel asjasse puudutavate dokumentide koopiad.
 
Teenuse osutamise käigus võlanõustaja:
1) selgitab välja võlgnevusse sattumise põhjused;
2) hindab võlanõuete õiguspärasust;
3) hindab võlgniku abivajadust, sealhulgas määratleb tema rahaliste kohustuste hulga ja mahu ning ressursse võlgnevuse kõrvaldamiseks;
4) aitab isikul planeerida tema rahalisi vahendeid tekkinud ja tekkivate rahaliste kohustuste täitmiseks ning võlgnevuse kõrvaldamiseks;
5) abistab ja nõustab isikut võlgnevuse kõrvaldamiseks sobivate lahenduste väljaselgitamisel ja suhtlemisel võlausaldajatega;
6) teeb isiku nõusolekul koostööd füüsiliste ja juriidiliste isikutega, kelle ees isikul on rahaline kohustus täitmata;
7) abistab maksegraafikute koostamisel ja täitmisel;
8) nõustab ja juhendab isikut, kuidas vältida uute võlgnevuste tekkimist.

Info võlanõustamise teenuse kohta ja registreerimine tööpäeviti kell  9.00-11.00 ja 14.00-16.00 telefonil 5063798  või aadressil Linda 4, IV korrus (kabinet nr 419).


Võlanõustamise teenuse osutamise kord Narva linnas
/Narva Linnavolikogu 21.03.2013 määrus nr 10/

Lisatud 08.07.2014, 13:31
Muudetud 17.03.2016, 14:36

eelmine