Narva linn


Narva ametiasutuste struktuur ja teenistujate koosseisud

Narva Linnavolikogu 25.08.2016 otsuse nr 223 "Narva ametiasutuste struktuuri ja teenistuskohtade koosseisude kinnitamine" muutmine
/Narva Linnavolikogu 21.09.2017 otsus nr 46/ - jõustus 01.01.2018

Narva ametiasutuste struktuuri ja teenistuskohtade koosseisude kinnitamine
/Narva Linnavolikogu 25.08.2016 otsus nr 223/ - alates 01.01.2017

Narva linna ametiasutuste teenistujate palgajuhend
/Narva Linnavolikogu 29.01.2015 määrus nr 2/
Ametnike palgaandmed

Nõuded ametnike haridusele, töökogemustele, teadmistele ja oskustele
/Narva Linnavolikogu 23.04.2015 määrus nr 13/

Lisatud 19.05.2009, 10:06
Muudetud 10.01.2018, 15:44

eelmine