Narva linn


ESTLATRUS/3.1./ELRII-470/2012/41

ESTLATRUS/3.1./ELRII-470/2012/41
Toetajad
Projekti eesmärkideks on suurendada kohalike ja piirkondlike asutuste administratiivset võimekust ja elektroonilist valmisolekut osutada piiriülese koostöö abil ühiskondlikult olulisi avalikke teenuseid. Projekti raames arendatakse e-lahendusi, mis võimaldavad piiriülest arhiivide kasutamist e-teenustena ja käivitatakse partneromavalitsustes piiriüleseid e-teenuseid. Projekti rahastab Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programm. → Loe edasi.

→ Projekti "Kohalike omavalitsuste võimekuse tõstmine e-teenuste pakkumiseks Ida-Virumaa-Leningradi oblasti piiriülestes piirkondades" uudiskiri nr 1;
Projekti "Kohalike omavalitsuste võimekuse tõstmine e-teenuste pakkumiseks Ida-Virumaa-Leningradi oblasti piiriülestes piirkondades" uudiskiri nr 2;
Projekti "Kohalike omavalitsuste võimekuse tõstmine e-teenuste pakkumiseks Ida-Virumaa-Leningradi oblasti piiriülestes piirkondades" uudiskiri nr 3.


1. Arhiiviteenuseid Eesti ja Vene piirialal hakatakse kaasajastama e-riigile vastavalt;
2. Kuidas muuta piirialade arhiivide teenuseid kättesaadavamaks?;
3. Arhiivitöötajate õppevisiit piiriülestesse arhiividesse;
4. Piiriüleste arhiivide jaoks loodavate e-teenuste esialgsed kokkuvõtted on tehtud;
5. Kingissepa, Slantsõ ja Narva ametnikud alustavad ülepiirilise digitaalse dokumendivahetusega, kasutades välismaalastele testimiseks välja antud ID-kaarte;
Eesti, Läti ja Venemaa piirilinnade arhiivide e-teenuste kasutamise väljavaated.

Lisatud 13.11.2014, 20:13
Muudetud 01.04.2016, 14:23

eelmine