Narva linn


Linnavalitsus, ametid ja osakonnad

Narva Linnavalitsus
Peetri plats 5
Tel. 3599013, faks 3599010
E-post: narvalv@narva.ee

Linnakantselei Infoteenistus
Peetri plats 3-16
Tel. 3599099
E-post: info@narva.ee
Narva Linnakantselei
Peetri plats 5
Faks 3599020
E-post: narvalv@narva.ee
Narva Linnavalitsuse
Linnamajandusamet

Peetri plats 3-23
Tel. 3599155
E-post: linnamajandus@narva.ee
Narva Linna
Arenduse ja Ökonoomika Amet

Peetri plats 3-5
Tel. 3599140, faks 3599042
E-post: areng@narva.ee
Narva Linnavalitsuse
Rahandusamet

Peetri plats 5
Tel. 3599180, faks 3599181
E-post: rahandus@narva.ee
Narva Linnavalitsuse
Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

Peetri plats 5
Tel. 3599050, faks 3599051
E-post: info@narvaplan.ee
Narva Linnavalitsuse
Kultuuriosakond

Peetri plats 1, IV korrus
Tel. 35 99120, faks 3599199
E-post: kultuur@narva.ee
Narva linna
Sotsiaalabiamet

Linda tn 4, IV korrus
Tel. 3569600, faks 3569602
E-post: sotsiaalabiamet@narva.ee
Narva Linnaarhiiv
Linda tn 4
Tel. 3599106
E-post: arhiiv@narva.ee

Narva Linnavalitsus
Linnapea Tarmo Tammiste
Peetri plats 5, Narva 20308
Tel 3599001, faks 3599010
E-post: narvalv@narva.ee, tarmo.tammiste@narva.ee
Abilinnapea Aleksei Jevgrafov
Peetri plats 5, Narva 20308
Tel. 3599007
e-post: aleksei.jevgrafov@narva.ee
Linnavalitsuse liige Jelena Golubeva
Peetri plats 5, Narva 20308
Tel. 3599182, faks 3599181
E-post: jelena.golubeva@narva.ee
Linnavalitsuse liige Viktoria Lutus
Peetri plats 1, Narva 20308
Tel. 3599122, faks 3599199
E-post: viktoria.lutus@narva.ee
Linnavalitsuse liige Andrei Antonov
Linda tn 4, Narva 20309
Tel. 3569445, faks 3569602
E-post: andrei.antonov@narva.ee
Narva Linnavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine
/Narva Linnavolikogu 07.11.2017 otsus nr 61/
Linnavalitsuse juhtkonna tööjaotusest
/Narva Linnavalitsuse 15.11.2017 korraldus nr 1143-k/
Narva Linnavolikogu esimehele ja Narva Linnavalitsuse liikmetele makstava tasu suurus ja maksmise kord
Narva Linnavolikogu 28.11.2013 määrus nr 27
Narva Linnavalitsuse reglement
Narva linnasekretär
Linnasekretär Ants Liimets
Peetri plats 5, 20308 Narva
Tel. 3599002
E-post: ants@narva.ee
Vastuvõtt:
E 15:00-17:00
Linnavalitsuse juhtkonna tööjaotusest
/Narva Linnavalitsuse 15.11.2017 korraldus nr 1143-k/

Narva ametiasutuste struktuur ja teenistujate koosseisud

Narva Linnavolikogu 25.08.2016 otsuse nr 223 "Narva ametiasutuste struktuuri ja teenistuskohtade koosseisude kinnitamine" muutmine
/Narva Linnavolikogu 21.09.2017 otsus nr 46/ - jõustus 01.01.2018

Narva ametiasutuste struktuuri ja teenistuskohtade koosseisude kinnitamine
/Narva Linnavolikogu 25.08.2016 otsus nr 223/ - alates 01.01.2017

Narva linna ametiasutuste teenistujate palgajuhend
/Narva Linnavolikogu 29.01.2015 määrus nr 2/
Ametnike palgaandmed

Nõuded ametnike haridusele, töökogemustele, teadmistele ja oskustele
/Narva Linnavolikogu 23.04.2015 määrus nr 13/