Narva linn


Narva linna kultuuri ja spordi arengukava 2015-2022 elnõu avalikustamine

Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond korraldab avalike arutelude kaudu kõigi huvitatud isikute kaasamise Narva linna kultuuri ja spordi arengukava uuendamise protsessi.

Narva linna kultuuri ja spordi arengukava 2015-2022 elnõu

Eelnõu avalik väljapanek kestab kuni 26.02.2018.a.

Ettepanekud eelnõu täiendamiseks või parandamiseks palume saata postiaadressile:
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Peetri plats 1, 20308 Narva
või
edastada e-posti teel: anastassia.yakovleva@narva.ee

Lisainfo:
Anastassia Yakovleva
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna peaspetsialist
tel. 3599259
anastassia.yakovleva@narva.ee

Narva linna põhimäärus

NARVA LINNA PÕHIMÄÄRUS

Arengudokumentide menetlemise kord

Narva linna arengudokumentide menetlemise kord

Narva linna arengukava ja üldplaneering

Narva linna arengukava 2008-2021 kinnitamine 
Arengukava (*.pdf)

Narva linna üldpaneering (*.pdf)

Sotsiaalhoolekande arengukava

Narva sotsiaalhoolekande arengukava 2014 - 2020

Narva munitsipaalharidussüsteemi arengukava

► Narva munitsipaalharidussüsteemi arengukava 2015-2020

Noorsotöö arengukava

Narva noorsotöö arengukava 2014-2020

Kultuuri ja spordi arengukava

► Narva linna kultuuri ja spordi arengukava 2015-2020