Narva linn


Narva kultuuri ja spordi arengukava 2015-2020 eelnõu

Narva linna kultuuri ja spordi arengukava 2015-2020 eelnõu avalik väljapanek kestab kuni 27.11.2014.a. Ettepanekud eelnõu täiendamiseks ja parandamiseks palume saata aadressile: Narva ... Loe edasi

Narva linna põhimäärus

NARVA LINNA PÕHIMÄÄRUS

Arengudokumentide menetlemise kord

Narva linna arengudokumentide menetlemise kord

Narva linna arengukava ja üldplaneering

Narva linna arengukava 2008-2018 

Narva linna üldpaneering (.pdf failina)

Sotsiaalhoolekande arengukava

Narva sotsiaalhoolekande arengukava 2014 - 2020

Noorsotöö arengukava

Narva noorsotöö arengukava 2014-2020

Kultuuri ja spordi arengukava

► Narva linna kultuuri ja spordi arengukava 2011-2014

Narva linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava

NARVA LINNA ÜHISVEEVÄRGI JA –KANALISATSIOONI ARENDAMISE KAVA AASTATEKS 2008-2020