Narva linn


Narva linna põhimäärus

NARVA LINNA PÕHIMÄÄRUS

Arengudokumentide menetlemise kord

Narva linna arengudokumentide menetlemise kord

Narva linna arengukava ja üldplaneering

Narva linna arengukava 2008-2019 kinnitamine 
Arengukava (*.pdf)

Narva linna üldpaneering (*.pdf)

Sotsiaalhoolekande arengukava

Narva sotsiaalhoolekande arengukava 2014 - 2020

Narva munitsipaalharidussüsteemi arengukava

► Narva munitsipaalharidussüsteemi arengukava 2015-2020

Noorsotöö arengukava

Narva noorsotöö arengukava 2014-2020

Kultuuri ja spordi arengukava

► Narva linna kultuuri ja spordi arengukava 2015-2020

Narva linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava

NARVA LINNA ÜHISVEEVÄRGI JA –KANALISATSIOONI ARENDAMISE KAVA AASTATEKS 2008-2020

Narva linna haljastuse arengukava 2009 – 2015

Arengukava

Tegevuskava tabel

Joonised   1   2