Narva linn


Narva linna põhimäärus

Kinnitatud Narva linnavolikogu määrusega nr 36/16 29.06.2000.a. Muudetud Narva linnavolikogu määrusega nr 12 06.04.2006. Loe edasi

Arengudokumentide menetlemise kord

Narva linna arengudokumentide menetlemise kord
/Narva Linnavolikogu määrus/

Narva linna arengukava ja üldplaneering

Narva linna arengukava 2008-2017 (.pdf failina)

Arengukava muutmise menetluse käik

Narva linna üldpaneering (.pdf failina)

Sotsiaalhoolekande arengukava

Narva sotsiaalhoolekande arengukava 2014 - 2020

Kultuuri ja spordi arengukava

► Narva linna kultuuri ja spordi arengukava 2011-2014

Narva linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava

NARVA LINNA ÜHISVEEVÄRGI JA –KANALISATSIOONI ARENDAMISE KAVA AASTATEKS 2008-2020

Narva linna haljastuse arengukava 2009 – 2015

Arengukava

Tegevuskava tabel

Joonised   1   2