Narva linn


Põhimäärus

Narva linna põhimäärus

Narva linna arengukava muutmise eelnõu

Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet teatab, et Narva linna arengukava muutmise eelnõu on avalikustatud Narva linna veebilehel: • Narva linna arengukava muutmise eelnõu (eesti keeles) • ... Loe edasi

Arengudokumentide menetlemise kord

Narva linna arengudokumentide menetlemise kord

Narva linna arengukava ja üldplaneering

Narva linna arengukava 2008-2023 kinnitamine 
Arengukava (*.pdf)

Narva linna üldpaneering

Narva linna kultuuristrateegia

Narva linna kultuuristrateegia 2030

Sotsiaalhoolekande arengukava

Narva sotsiaalhoolekande arengukava 2014 - 2020

Narva munitsipaalharidussüsteemi arengukava

► Narva munitsipaalharidussüsteemi arengukava 2015-2020

Noorsotöö arengukava

Narva noorsotöö arengukava 2014-2020