Narva linn


Narva linna munitsipaalharidussüsteemi arengukava 2015-2020 muudatuste avalik arutelu

Alates 05.03.2018 on kõigil võimalik tutvuda muudatustega munitsipaalharidussüsteemi arengukava 2015-2020 tegevuskavas. Arengukava muudatused on avalikustatud Narva linna veebilehel ja Narva linna aineühenduste veebilehel www.narvaharidus.edu.ee.
Avalik arutelu kestab kuni 26.03.2018.

Kõik ettepanekud, arvamused, küsimused on oodatud e-posti aadressile kultuur@narva.ee.

Narva linna põhimäärus

NARVA LINNA PÕHIMÄÄRUS

Arengudokumentide menetlemise kord

Narva linna arengudokumentide menetlemise kord

Narva linna arengukava ja üldplaneering

Narva linna arengukava 2008-2021 kinnitamine 
Arengukava (*.pdf)

Narva linna üldpaneering (*.pdf)

Sotsiaalhoolekande arengukava

Narva sotsiaalhoolekande arengukava 2014 - 2020

Narva munitsipaalharidussüsteemi arengukava

► Narva munitsipaalharidussüsteemi arengukava 2015-2020

Noorsotöö arengukava

Narva noorsotöö arengukava 2014-2020

Kultuuri ja spordi arengukava

► Narva linna kultuuri ja spordi arengukava 2015-2020