Narva linn


Narva Linnavolikogu otsused 2021

11.01.2021/→ istungi protokoll/

nr 1 Narva Linnavolikogu aseesimeeste valimine.
nr 2 Narva Linnavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine.
nr 3 Narva Linnavalitsuse liikmete kinnitamine ja vabastamine.

21.01.2021/→ istungi protokoll/

nr 4 Narva linna arengukava aastani 2035 koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine.
nr 5 Narva Linnavolikogu 20.09.2018 otsuse nr 50 “Projekti “Narva linna tänavavalgustuse taristu renoveerimine” oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine” muutmine.
nr 6 Narva Linnavolikogu esimehele hüvitise määramine.
nr 7 Narva linnavolikogu aseesimeestele hüvitise määramine.

29.01.2021/→ istungi protokoll/

nr 8 Narva Linnavolikogu 21. detsembri 2017 otsuse nr 85 „Narva linna esindajate ja nende asendajate nimetamine Eesti Linnade Liidu üldkoosolekule ja volikogusse“ muutmine.
nr 9 Narva Linnavolikogu 22.03.2018 otsuse nr 20 „Narva linna osalemise otsustamine Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidus ja esindajate nimetamine“ muutmine.
nr 10 Toetuse eraldamine.
nr 11 Umbusalduse avaldamine Narva Linnavolikogu sotsiaalkomisjoni esimehele Olev Sillandile.
nr 12 Umbusalduse avaldamine Narva Linnavolikogu strateegilise komisjoni esimehele Larissa Oleninale.
nr 13 Umbusalduse avaldamine Narva Linnavolikogu linnamajanduskomisjoni esimehele Aleksei Mägile.
nr 14 Umbusalduse avaldamine Narva Linnavolikogu ühistute komisjoni esimehele Jelena Pahhomovale.
nr 15 Umbusalduse avaldamine Narva Linnavolikogu transpordikomisjoni esimehele Ilja Fjodorovile.
nr 16 Linnavolikogu sotsiaalkomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine.
nr 17
Linnavolikogu strateegilise komisjoni esimehe ja aseesimehe valimine.
nr 18
Linnavolikogu linnamajanduskomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine.
nr 19
Linnavolikogu ühistute komisjoni esimehe ja aseesimehe valimine.
nr 20
Linnavolikogu hariduskomisjoni esimehe ja aseesimee valimine.
nr 21
Linnavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine.
nr 22
Linnavolikogu transpordikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine.
nr 23
Linnavolikogu revisjonikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine.
nr 24
Linnavolikogu noorsookomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine.
nr 25
Linnavolikogu linnaehituskomisjoni tegevuse lõpetamine.

11.02.2021/→ istungi protokoll/

nr 26 Kraavi 1 lasteaia projekteerimistöödele riigihanke menetluse korraldamiseks nõusoleku andmine.
nr 27 Lnnavolikogu ühistute komisjoni koosseisu muutmine.
nr 28 Linnavolikogu linnamajanduskomisjoni koosseisu muutmine.
nr 29 Linnavolikogu sotsiaalkomisjoni koosseisu muutmine.
nr 30 Linnavolikogu hariduskomisjoni koosseisu muutmine.
nr 31 Linnavolikogu noorsookomisjoni koosseisu muutmine.
nr 32 Linnavolikogu transpordikomisjoni koosseisu muutmine.
nr 33 Linnavolikogu strateegilise komisjoni koosseisu muutmine.
nr 34 Linnavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni koosseisu muutmine.


Lisatud 13.01.2021, 14:20
Muudetud 25.02.2021, 11:09

Tagasi