Narva linn


Narva Linnavolikogu otsused 2016

14.01.2016 /→ istungi protokoll/

nr 1 Linnavolikogu linnavara- ja linnamajanduskomisjoni moodustamine.
nr 2 Narva linna avaliku teenistuse töö tõhustamise ajutise komisjoni moodustamine.
nr 3 Linnavolikogu teedekomisjoni tegevuse lõpetamine.
nr 4 Linnavolikogu linnavara- ja linnamajanduskomisjoni esimehe valimine.
nr 5 Linnavolikogu linnavara- ja linnamajanduskomisjoni aseesimeeste valimine.
nr 6 Narva linna avaliku teenistuse töö tõhustamise ajutise komisjoni esimehe valimine.
nr 7 Linnavolikogu linnavara- ja linnamajanduskomisjoni koosseisu kinnitamine.

28.01.2016 /→ istungi protokoll/

nr 8 Umbusalduse avaldamine hariduskomisjoni esimehele.
nr 9 Narva Linnavolikogu 10.02.2011 otsuse nr 16 „Projekti „Unikaalse piiriülese Narva-Ivangorodi kindluste ansambli kui ühtse kultuuri ja turismi objekti arendamine“ teostaja määramine, sildfinantseerimise ja omafinantseeringu kinnitamine“ muutmine.
nr 10 Narva Linnavolikogu 21.05.2015 otsuse nr 37 „Projekti „Small ports every 30 miles apart – Development of services for lively water tourism in the Eastern Gulf of Finland/Väikesadamad iga 30 miili kaugusel – elavdatud veeturismi teenuste arendamine Soome lahe idaosas“ teostaja määramine ning omafinantseeringu kinnitamine“ muutmine.
nr 11 Narva Linnavolikogu 18.06.2015 otsuse nr 42 „Projekti „Narva linna bussi- ja raudteejaama arendus“ teostaja määramine ning omafinantseeringu kinnitamine“ omafinantseerimise muutmine ja sildfinantseerimise kinnitamine.
nr 12 Volituste andmine Narva Linnavalitsusele marsruutide nr 36 AÜ Gamma, nr 37 AÜ Svetofor, nr 38 AÜ Vesna, nr 39 AÜ Olginskije, nr 41 AÜ Jugla korraldaseks ja sõidutariifide määrade muutmata jätmine.
nr 13 Kadastiku tn 33 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine.
nr 14 Narva Linnavolikogu 23.01.2014 otsuse nr 25 „Narva linna esindajate ja nende asendajate nimetamine Eesti Linnade Liidu üldkoosolekule ja volikogusse“ muutmine.
nr 15 Linnavolikogu strateegilise planeerimise komisjoni koosseisu muutmine.

02.02.2016 /→ istungi protokoll/

nr 16 Narva Linnavolikogu esimehe valimine.
nr 17 Linnavolikogu hariduskomisjoni esimehe valimine.
nr 18 Linnavolikogu hariduskomisjoni aseesimehe valimine.
nr 19 Linnavolikogu piiriäärse koostöö komisjoni esimehe valimine.
nr 20 Linnavolikogu piiriäärse koostöö komisjoni aseesimehe valimine.
nr 21 Linnavolikogu ajutise Narva linna avaliku teenistuse töö tõhustamise komisjoni koosseisu kinnitamine.

25.02.2016 /→ istungi protokoll/

nr 22 Vee tee L1, Vee tee L2, Vee tee L3 maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine.
nr 23 Leekovasoo tee L1, Leekovasoo tee L2, Leekovasoo tee L3 maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine.
nr 24 Tiigi tn 1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine.
nr 25 Lõuna-Kudruküla tee L4 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine.
nr 26 Taime tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine.
nr 27 Kulgusadama tee 10b maaüksuse Narva linna munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksusele maa sihtotstarbe määramine.
nr 28 Rakvere tänav L1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine.
nr 29 2. Paemurru tänav L2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine.
nr 30 Tehase tänav L1, Tehase tänav L2, Tehase tänav L3, Tehase tänav L4 ja Tehase tänav L5 maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 31 Juhkentali tänav L2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 32 3. Paemurru tänav L2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 33 4. Paemurru tänav L2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 34 5. Paemurru tänav L2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 35 6. Paemurru tänav L2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 36 Parve tänav L2 ja Parve tänav L3 maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 37 Uusküla põik T6 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine.
nr 38 Partisani tn 7a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 39 Rahu tn 14c maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 40 Munitsipaaleluruumi aadressil I.Grafovi tn 6 – 40 Narvas üürile andmine.
nr 41 Ehitise peremehetuks tunnistamine (Võidu prospekt 17B, Narva linn).
nr 42 Ehitise peremehetuks tunnistamine (Võidu pr 17G).
nr 43 Kreenholmi tn 14c, Kreenholmi tn 14d, Kreenholmi tn 20, Paul Kerese tn 23c, Paul Kerese tn 23e ja Paul Kerese tn 23f maa-alade detailplaneeringu koostamise algatamine.
nr 44 Aleksander Puškini tn 23a maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine ning detailplaneeringu ja Keskkonamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avaliku väljapaneku korraldamine.
nr 45 Linnavolikogu noorsootöö ja lastekaitse komisjoni esimehe valimine.
nr 46 Linnavolikogu õigus-, tarbijakaitse- ja korrakaitsekomisjoni koosseisu muutmine.
nr 47 Revisjonikomisjoni 2016. aasta tööplaani kinnitamine.
nr 48 Linnavolikogu hariduskomisjoni koosseisu muutmine.

24.03.2016 /→ istungi protokoll/

nr 49 Narva linna Aukodaniku nimetuse omistamine Anatoli Štšura’le.
nr 50 Igor Grafovi tänav T2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 51 Joala tänav T2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 52 Jugla tee maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 53 Jugla tee T1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 54 Jõesuu tänav J5 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 55 Jõesuu tänav J9 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 56 2. Jõesuu tänav L1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 57 2. Jõesuu tänav L2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 58 Kalda tänav T2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 59 Kanepi tänav L1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 60 Kanepi tänav L2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 61 Kooli põik J1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 62 Kreenholmi tänav T3 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 63 Metsa tänav L1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 64 Metsa tänav L2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 65 Mängu tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 66 Männiku tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 67 Palli tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 68 Pikse tänav L1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 69 Proletariaadi tänav L1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 70 Proletariaadi tänav L3 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 71 Päikese tänav L1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 72 Raudtee tänav L3 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 73 Remmelga tänav L1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 74 Remmelga tänav L2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 75 Soldino tee T2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 76 Tekstiili tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 77 Vaksali tänav T2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 78 Vaniku tänav L1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 79 Vihma tänav tänav L1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 80 Vitamiini tänav L1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 81 Joala tn 8a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 82 Joala tn 30a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 83 Kevade tn 3a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 84 Kevade tn 3b maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 85 Kiige tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 86 Kose tn 3a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 87 Kreenholmi tn 7a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 88 Kreenholmi tn 35a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 89 Kreenholmi tn 38b maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 90 Looduse tänav L1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 91 Looduse tänav L2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 92 Proletariaadi tänav L2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 93 Rahu tn 16f maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 94 Rakvere tänav L8 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 95 Sõpruse tänav L1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 96 Sõpruse tänav L2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 97 Uusküla põik 1a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 98 Uusküla tn 1b maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 99 Uusküla põik 7a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 100 Uusküla põik 11a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 101 Uusküla tn 20 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 102 Võidu prospekt 5a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 103 Võidu prospekt 9a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 104 Võidu prospekt 13b maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 105 Vahtra tn 8a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 106 Pähklimäe tn 2c maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 107 Linnavara otsustuskorras võõrandamine (Tapamaja 8, Narva).
nr 108 Munitsipaaleluruumi Vassili Gerassimovi 9-3 Narvas otsustuskorras võõrandamine.
nr 109 Linnavara võõrandamine (kinnistu Raudsilla tn 1, Narva).
nr 110 Narva Lasteaia Kuuseke liitmine Narva Lasteaiaga Sipsik.
nr 111 Narva Lasteaia Marjake liitmine Narva Lasteaiaga Pääsuke.
nr 112 Linnavolikogu piiriäärse koostöö komisjoni koosseisu muutmine.

21.04.2016 /→ istungi protokoll/

nr 113 Rahu tn 37 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 114 Kreenholmi tn 56 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 115 Kreenholmi tn 23c maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 116 Kanepi tn 26 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 117 Kanepi tn 16 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 118 Kanepi tn 10 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 119 Jõesuu tn 179 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 120 Jõesuu tn 169 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 121 Jõesuu tn 145 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 122 Jõesuu tn 131 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 123 Jõesuu tn 81 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 124 Jõesuu tn 71 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 125 26. Juuli tn 31b maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 126 Jalgratta tee 11 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 127 A.Weizenbergi tn 1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 128 Tuuleveski tn 4 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 129 Tuuleveski tn 5 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 130 Tuuleveski tn 19 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 131 Tallinna mnt 85 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 132 Äkkeküla tee 2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 133 Pimeaia tänav T1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 134 I.Grafovi tn 24 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 135 Narva Linnavolikogu 25.02.2016 otsuse nr 24 „Tiigi tn 1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine“ alapunkti 2.4 muutmine.
nr 136 Joala tn 40b maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 137 Joala tn 40c maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 138 Lääne tn 12 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 139 2.Paemurru tn 1a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 140 5.Paemurru tn 27 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 141 Parve tn 29 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 142 Parve tn 32 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 143 Parve tn 33 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 144 Narva linnapiirkonna jätkusuutliku arengu tegevuskava heakskiitmine.
nr 145 Projektis „Ida-Viru turismisihtkoha kui võrgustiku arendamine“ osalemine ja omafinantseeringu kinnitamine.
nr 146 Projekti „Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine, III etapp“ teostaja määramine ning omafinantseeringu ja sildfinantseeringu kinnitamine.
nr 147 Ettepaneku tegemine haldusterritoriaalse korralduse muutmise läbirääkimiste alustamiseks.
nr 148 Linnavolikogu elamu, korteriühistute ja aiandusühistute komisjoni koosseisu muutmine.

19.05.2016 /→ istungi protokoll/

nr 149 Volituse andmine kokkuleppe sõlmimiseks.
nr 150 Paul Kerese tn 48a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 151 Rüütli tn 1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 152 Sadama tee 7 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 153 Viru tn 3a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 154 Suur tn 10b maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 155 Suur tn 10c maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 156 Ancis Daumani tn 10a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.                                                                                                 nr 157 Ancis Daumani tn 18a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 158 Uusküla põik T3 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 159 Uusküla põik T5 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 160 Parve tn 22 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 161 Parve tn 23 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 162 Albatrossi tn 29 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 163 Joala tn 23 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 164 Aeru tn 16 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 165 1. Mai tn 3 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 166 Jõesuu tänav T1, Jõesuu tänav T3, Jõesuu tänav T7, Jõesuu tänav T9 ja Jõesuu tänav T10 maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 167 Kulgusadama tee 8a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 168 Soldino tee 1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 169 Tallinna mnt 70 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 170 Albert-August Tiimanni tänav T1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 171 Jõe tänav T5 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 172 Jõe tänav T7 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 173 Tuha tänav L2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 174 Tuha põik L2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 175 Kuningasaar maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 176 Väikesaar maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 177 Vaniku tn 1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 178 Projektis „Unikaalse piiriülese Narva-Ivangorodi kindluste ansambli kui ühtse kultuuri ja turismi objekti arendamine, II etapp“ osalemise, sildfinantseerimise ja omafinantseeringu kinnitamine.
nr 179 Kadastiku tn 33 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine.
nr 180 Kreenholmi tn 14c, Kreenholmi tn 14d, Kreenholmi tn 20, Paul Kerese tn 23c, Paul Kerese tn 23e, Paul Kerese tn 23f maa-alade detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine.

09.06.2016 /→ istungi protokoll/

nr 181 Narva linnavolikogu aseesimeeste arvu määramine.
nr 182 Narva linnavolikogu aseesimehe valimine ning linnavolikogu aseesimehele hüvitise määramine.
nr 183 Projekti „Narva linna tänavavalgustuse taristu renoveerimise I etapp“ oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine.
nr 184 Projekti „Pimeaia pargi rekonstrueerimine, II etapp“ teostaja määramine, sildfinantseerimise ja omafinantseeringu kinnitamine“.
nr 185 Projekti „Narva Eesti Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine“ oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine.
nr 186 Narvas Daumani 30 asuvale kinnisasjale Osaühingu Puhasenergia kasuks seatud hoonestusõiguse lõpetamine.
nr 187 Narva linna 2015. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine.
nr 188 Rakvere tn 59, Rakvere tn 61, Rakvere tn 61a ja Paju tn 5 maa-alade detailplaneeringu koostamise algatamine.
nr 189 Linnavara võõrandamine kirjalikul avalikul enampakkumisel (kinnistu Mõisa tn 1, Narva).
nr 190 Kadastiku tn 13 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine.
nr 191 Kalda tn 24 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine.
nr 192 Kulgusadama tee 7 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine.
nr 193 1. Paemurru tn 18 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine.
nr 194 Paul Kerese tänav L7 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine.
nr 195 Raudtee tänav L4 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine.
nr 196 Raudtee tänav L5 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine.
nr 197 Vaniku tänav V1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine.
nr 198 Vassili Gerassimovi tänav T2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
nr 199 Võidu prospekt 17b//17g maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine.
nr 200 A-A. Tiimanni tn 22 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine.
nr 201 Jõesuu tänav T4 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine.
nr 202 Jõesuu tn 32a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine.
nr 203 Põhja-Kudruküla tee T6 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine.
nr 204 Kiige tn 1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine.
nr 205 Palli tn 13 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine.
nr 206 Mängu tn 5 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine.
nr 207 Mängu tn 17 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine.
nr 208 Savi tn 13 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine.
nr 209 Svariksaar 1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine.
nr 210 Svariksaar 2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine.
nr 211 Vaivara vallas Peeterristi külas, katastriüksuste 13211 Peeterristi tee (85101:003:0338), Narva metskond 97 (85101:101:0739) ja Tibu tänav (51101:001:0261) vahel asuva maa-ala Narva linna munitsipaalomandisse taotlemine.
nr 212 Vaivara vallas Tõrvajõe- ja Peeterristi külas asuvate reformimata maade Narva linna munitsipaalomandisse taotlemine.
nr 213 Vaivara vallas Tõrvajõe külas ja Kudrukülas asuvate reformimata maade Narva linna munitsipaalomandisse taotlemine.
nr 214 Munitsipaaleluruumi Kangelaste prospekt 42-71 Narvas otsustuskorras võõrandamine.

25.08.2016 /→ istungi protokoll/

nr 215 Narva linna ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016 – 2027 kehtestamine. Lisa.
nr 216 Munitsipaaleluruumi Kangelaste prospekt 24-73 Narvas otsustuskorras võõrandamine.
nr 217 Munitsipaaleluruumi Võidu prospekt 15-26 Narvas otsustuskorras võõrandamine.
nr 218 Munitsipaaleluruumi Tallinna maantee 38-74 Narvas otsustuskorras võõrandamine.
nr 219 Linnavara otsustuskorras võõrandamine (Tapamaja 8, Narva).
nr 220 Linnavara võõrandamine kirjalikul avalikul enampakkumisel (kinnistu Mõisa tn 1, Narva).
nr 221 Narva Linnavolikogu 19.05.2016 otsuse nr 178 „Projektis „Unikaalse piiriülese Narva-Ivangorodi kindluste ansambli kui ühtse kultuuri ja turismi objekti arendamine, II etapp“ osalemise, sildfinantseerimise ja omafinantseeringu kinnitamine“ muutmine.
nr 222 Narva Linnavolikogu 21.04.2016 otsuse nr 146 „Projekti „Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine, III etapp“ teostaja määramine ning omafinantseeringu ja sildfinantseeringu kinnitamine“ muutmine.
nr 223 Narva ametiasutuste struktuuri ja teenistuskohtade koosseisude kinnitamine.
nr 224 Hoonestusõiguse seadmine munitsipaalomandis olevale kinnisasjale aadressil Narva, Vestervalli tänav 15, SA Narva Haigla kasuks.
nr 225 Linnavolikogu sotsiaalkaitse- ja tervishoiukomisjoni koosseisu muutmine.
nr 226 Linnavolikogu linnaehituse ja arengu komisjoni koosseisu muutmine.
nr 227 Linnavolikogu elamu, korteriühistute ja aiandusühistute komisjoni koosseisu muutmine.

15.09.2016 /→ istungi protokoll/

nr 228 Kinnistute asukohaga Linda 26, 30, Suur-Aguli 13, Narva, võõrandamine.
nr 229 Aleksander Puškini tn 23a maa-ala detailplaneeringu kehtestamine.
nr 230 Narva Linnavolikogu 25.02.2016 otsuse nr 37 „Uusküla põik T6 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine“ muutmine.
nr 231 Loa andmine riigihanke „Narva linna liikluskorraldusvahendite korrashoid 2017-2020“ korraldamiseks ja volituste andmine hankelepingu sõlmimiseks.
nr 232 Loa andmine riigihanke „Narva linna välisvalgustuse hooldustööd 2017-2020“ korraldamiseks ja volituste andmine hankelepingu sõlmimiseks.
nr 233 Narva linnavolikogu esindajate valimine Vabariigi Presidendi valimiskogusse.
nr 234 Narva linnavolikogu aseesimehe valimine ning linnavolikogu aseesimehele hüvitise määramine.
nr 235 Linnavolikogu ajutise Narva linna avaliku teenistuse töö tõhustamise komisjoni koosseisu muutmine.

20.10.2016 /→ istungi protokoll/

nr 236 Ehitise peremehetuks tunnistamine (Tallinna mnt 46a, Narva).
nr 237 Narva Linnavolikogu 19.05.2016 otsuse nr 168 „Soldino tee 1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine“ muutmine.
nr 238 Vestervalli tn 29a maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine.
nr 239 Kraavi tn 1 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine.
nr 240 Raudsilla tn 1 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine.
nr 241 Narva Linnavolikogu 21.04.2009 otsusega nr 56 „Kreenholmi – 26. Juuli – Uusküla – Oru kvartali maa-ala detailplaneeringu kehtestamine“ kehtestatud detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine.
nr 242 Rakvere tn 22a maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine.
nr 243 Seisukoha võtmine Kadastiku lubjakivikarjääris maavara kaevandamine kohta.

17.11.2016 /→ istungi protokoll/

nr 244 Narva Linnavolikogu 13.01.2005 otsuse nr 3/49 „Narva Aleksandri kiriku maa-ala detailplaneeringu algatamine“ kehtetuks tunnistamine ja detailplaneeringu menetluse lõpetamine.
nr 245 Tallinna mnt – Kerese – Energia kvartali liiklusskeemi detailplaneeringu planeeringuala piiride muutmine.
nr 246 Tähe tn 11 ja Tuha tn 2 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine.
nr 247 Haldusüksuste piiride muutmise üle läbirääkimiste alustamisest keeldumine.
nr 248 Linnavolikogu noorsootöö ja lastekaitse komisjoni koosseisu muutmine.

15.12.2016 /→ istungi protokoll/

nr 249 Jõesuu tn 5 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine.
nr 250 Põhja-Kudruküla tee L8, Põhja-Kudruküla tee L9 ja Põhja-Kudruküla tee L10 maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine.
nr 251 Linnavara kasutusse andmine (SA Narva Sadam).
nr 252 Narva Linnavolikogu 15.09.2016 otsuse nr 228 „Kinnistute asukohaga Linda 26, 30, Suur-Aguli 13, Narva, võõrandamine“ muutmine.
nr 253 Projekti „Narva Sotsiaaltöökeskuse Sotsiaalmaja (Maslovi 3) energiasäästu suurendamine“ oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine.
nr 254 Projekti „TEN-T transiitteede rekonstrueerimistööd Narvas“ oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine ning Narva Linnavolikogu 14.08.2014 otsuse nr 102 “Projekti “Rahu ja Kerese tänavate rekonstrueerimistööd” teostaja määramine ning omafinantseeringu kinnitamine“ kehtetuks tunnistamine.
nr 255 Projekti „Narva linnapiirkonna jalg- ja jalgrattateede võrgustiku rajamine, I etapp“ oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine.
nr 256 Projekti „Küttesüsteemi väljavahetamine Narva lasteaias Põngerjas, I etapp“ oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine.
nr 257 Linnavolikogu noorsootöö ja lastekaitse komisjoni koosseisu muutmine.

Lisatud 14.01.2016, 17:15
Muudetud 20.12.2016, 16:34

Tagasi