Narva linn


23.01.2014 /→ istungi protokoll/

nr 1 Narva noorsootöö arengukava 2014-2018 algatamine ja lähteülesande kehtestamine.
nr 2 August Weizenbergi tänav L1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
nr 3 Lepa tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
nr 4 Mihhail Gorbatši tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
nr 5 Sutthoffi park maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
nr 6 Sutthoffi kaldapealne maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
nr 7 Salmeaed maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
nr 8 Tallinna mnt 46a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
nr 9  August Weizenbergi tänav L2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
nr 10 August Weizenbergi tänav L3 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
nr 11 Kase tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
nr 12 Männi tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
nr 13 Vaikne põik maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
nr 14 Narva Linnavolikogu 20.06.2013 otsuse nr 64 „Projekti „Narva Noorte Meremeeste Klubi hoonete kompleksi aadressil Viru 18 renoveerimine ja sisustamine huvikooli tehnilise ja materiaalse baasi kaasajastamiseks ja noorsootöö toetamiseks“ omafinantseerimise kinnitamine ja teostaja määramine“ muutmine.
nr 15 Paul Kerese tn 25 ja Paul Kerese tn 25a maa-ala detailplaneeringu kehtestamine.
nr 16 Rahu tn 7 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine.
nr 17 Tähe tn 11 ja Tuha tn 2 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine.
nr 18 Munitsipaaleluruumi aadressil Paul Kerese tn 6-20 Narvas üürile andmine./sisaldab eraelulisi andmeid/
nr 19 Narvas A.Juhhanovi tn 5 asuva kinnistu jagamisel moodustatavate kruntide sihtotstarvete muutmise ning hoonestusõiguse seadmise loa taotlemine.
nr 20 Linnavolikogu linnavara ja linnamajanduse komisjoni koosseisu muutmine.
nr 21 Narva Linnavolikogu ajutise komisjoni moodustamine Narva Eesti Gümnaasiumi ja Narva Vanalinna Riigikooli võimalikuks ümberkorraldamiseks.
nr 22 Revisjonikomisjoni 2014. aasta kontrollimiste plaani kinnitamine.
nr 23 Narva Linnavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine.
nr 24 Narva Linnavalitsuse liikmete kinnitamine ja vabastamine.
nr 25 Narva linna esindajate ja nende asendajate nimetamine Eesti Linnade Liidu üldkoosolekule ja volikogusse.

20.02.2014 /→ istungi protokoll/

nr 26 Linnavolikogu ajutise komisjoni esimehe valimine.
nr 27 Linnavolikogu ökonoomika ja linnaarengu komisjoni aseesimehe valimine.
nr 28 Narva sotsiaalhoolekande arengukava 2014 – 2020 kehtestamine.
nr 29 SA Narva Linna Arendus projekti „Äkkeküla lastemänguväljaku rajamine“ kaasfinantseeringu kinnitamine.
nr 30 Linnavara tasuta võõrandamine (SA-le Narva Linna Arendus).
nr 31 Narva linna jäätmekava aastateks 2014 – 2020 ajakohastamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine.
nr 32 Joala tn 20 ja Joala tn 24 maa-ala detailplaneeringu kehtestamine.
nr 33 26. juuli tn 9b maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
nr 34 Uusküla tn 15a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
nr 35 Linnavolikogu noorsotöö- ja lastekaitsekomisjoni koosseisu muutmine.
nr 36 Linnavolikogu õigus- tarbijakaitse- ja korrakaitsekomisjoni koosseisu muutmine.
nr 37 Linnavolikogu komisjoni moodustamine.
nr 38 Linnavolikogu ajutise komisjoni koosseisu kinnitamine.

20.03.2014 /→ istungi protokoll/

nr 39 Narva 6. Kooli ümberkorraldamine.
nr 40 Linnavolikogu teedekomisjoni esimehe valimine.
nr 41 Linnavolikogu teedekomisjoni aseesimehe valimine.
nr 42 Rakvere tn 22a maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine.
nr 43 Narva Linnavolikogu 05.12.2013.a otsuse nr 107 „Uusküla tänav J4 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine“ muutmine.
nr 44 Rahu tn 16a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
nr 45 Linda tn 9 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
nr 46 Vaivara tn 1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
nr 47 Linnavolikogu noorsootöö- ja lastekaitsekomisjoni koosseisu muutmine.
nr 48 Linnavolikogu teedekomisjoni koosseisu kinnitamine.

17.04.2014 /→ istungi protokoll/

nr 49 Narva linna Aukodaniku nimetuse omistamine Oskar Ida’le postuumselt.
nr 50 Narva linna Aukodaniku nimetuse omistamine Boriss Paršinile.
nr 51 Jaoskonnakomisjonide moodustamine, esimehe ja liikmete nimetamine.
nr 52 Aleksander Puškini tn 23a maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise algatamine.
nr 53 Jõesuu tn 93 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
nr 54 Kreenholmi tn 4b maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
nr 55 Võidu prospekt 13a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
nr 56 Võidu prospekt 15b maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
nr 57 Tallinna maantee J1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
nr 58 Vaivara tänav J2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
nr 59 A-A. Tiimani tn 9a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
nr 60 A-A. Tiimani tn 13b maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
nr 61 Rahu tänav J4 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
nr 62 Narva Linnavolikogu 22.11.2012 otsuse nr 133 „Projekti „Joaoru puhkeala arendamine“ omafinantseerimise kinnitamine ja sildfinantseerimise lubamine“ muutmine.
nr 63 Narva Linnavolikogu 08.04.2010 otsuse nr 41 „Projekti „Narva kaldapealse promenaadi ehitamine“ omafinantseeringu kinnitamine ja sildfinantseerimise lubamine“ muutmine.
nr 64 Narva Linnavolikogu 25.09.2009 otsuse nr 152 „Projekti „Pimeaia pargi rekonstrueerimine, I etapp“ omafinantseeringu kinnitamine ja sildfinantseerimise lubamine“ muutmine.
nr 65 Narva Linnavolikogu 25.11.2010 otsuse nr 160 „Projekti „Narva-Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine II etapp“ osalemine, omafinantseeringu     kinnitamine ja sildfinantseerimise lubamine“ muutmine.
nr 66 Narva Linnavolikogu 25.11.2010 otsuse nr 170 „Projekti „Unikaalse Eesti ja Vene kindluste ansambli kui ühtse turismitoote arendamine: Juurdepääsu parendamine. EstRusFortTour – 2. etapp“ teostaja määramine, sildfinantseerimise ja omafinantseeringu kinnitamine“ muutmine.
nr 67 Narva Linnavolikogu 10.02.2011 otsuse nr 16 „Projekti „Unikaalse piiriülese Narva-Ivangorodi kindluste ansambli kui ühtse kultuuri ja turismi objekti arendamine“ teostaja määramine, sildfinantseerimise ja omafinantseeringu kinnitamine“ muutmine.
nr 68 Narva Linnavolikogu 29.04.2004 otsuse nr 55/32 „Eluruumile sotsiaaleluruumi staatuse omistamine (Kangelaste 30-87)“ kehtetuks tunnistamine.
nr 69 Munitsipaaleluruumi Tallinna mnt 59-59 Narvas otsustuskorras võõrandamine./sisaldab eraelulisi andmed

29.05.2014 /→ istungi protokoll/

nr 70 Vaivara tn 4, Vaivara tn 8 ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine.
nr 71 Hoonestusõiguse seadmine munitsipaalmaadele aadressidel A.Juhhanovi tn 7, A.Juhhanovi tn 9, A.Juhhanovi tn 11, Narvas, Sotsiaalministeeriumi (registrikood 70001952) kasuks.
nr 72 Narva noorsootöö arengukava 2014 – 2020 kehtestamine.

19.06.2014 /→ istungi protokoll/

nr 73 Narva linna 2013. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine.
nr 74 Kehtestatud üldplaneeringu ülevaatamine.
nr 75 3. Roheline tn 6 ja 3. Roheline tn 8 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine.
nr 76 Paul Kerese tn 21 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine.
nr 77 2. Jõesuu tn 32 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine.
nr 78 Sepa tn 5a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
nr 79 A.Puškini tn 42a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine.
nr 80 Linnavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni koosseisu muutmine.

14.08.2014 /→ istungi protokoll/

nr 81 Narva Eesti Gümnaasiumi pidamise üleandmine riigile.
nr 82 Taotlus Vabariigi Valitsusele vene keele kinnitamise kohta õppekeeleks Narva Täiskasvanute Koolis.
nr 83 Tehase tänav L6, Tehase tänav L7, Tehase tänav T5 ja Tehase tänav T6 maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuste sihtotstarbe määramine.
nr 84 Tiigi tänav T2 ja Tiigi tänav T6 maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuste sihtotstarbe määramine.
nr 85 Kose tn 8a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
nr 86 Luha tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
nr 87 2.Jõe tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
nr 88 Lina tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
nr 89  Mätta tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
nr 90 Orase tänav L3 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
nr 91 Tuuleveski tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
nr 92 Albert-August Tiimani tänav L3 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse määramine.
nr 93 Vahtra tn 5 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine.
nr 94 Vaivara tn 4, Vaivara tn 8 ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine.
nr 95 Koidula tn 8 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine.
nr 96 Tiigi tn 4 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine.
nr 97 Kulgu tööstusala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine.

nr 98 Kokkuleppe nr 11.9-5/4665 „Narva Lastekodu ümberkorraldamise ja muude edasiste tegevuste kohta“ muutmise kokkuleppe tekstiga ning sellest tulenevate kohustustega nõustumine ja Narva linnapea volitamine linna nimel allkirjastama kokkulepet.
nr 99 Linnavara tasuta võõrandamine (AS-le Transservis-N).
nr 100 Narva linna omandis oleva kinnistu Veehaarde võõrandamine AS-le Narva Vesi.
nr 101 Narva Linnavolikogu 25.11.2010 otsuse nr 170 „Projekti „Unikaalse Eesti ja Vene kindluste ansambli kui ühtse turismitoote arendamine: Juurdepääsu parendamine. EstRusFortTour-2. etapp“ teostaja määramine, sildfinantseerimise ja omafinantseeringu kinnitamine“ muutmine.
nr 102 Projekti „Rahu ja Kerese tänavate rekonstrueerimistööd“ teostaja määramine ning omafinantseeringu kinnitamine.
nr 103 Linnavara võõrandamine (kinnistu Raudsilla tn 1, Narva).
nr 104 Linnavara võõrandamine (Tallinna mnt 73, Narva).
nr 105 Munitsipaaleluruumi aadressil Rakvere 42-61, Narva otsustuskorras võõrandamine.
nr 106 Projekti „Narva Muusikakooli klaveri ostmine“ omafinantseerimise kinnitamine.
nr 107 Narva linna kultuuri ja spordi arengukava 2015-2020 algatamine ja lähteülesande kehtestamine.
nr 108 Narva munitsipaalharidussüsteemi arengukava 2015-2020 koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine.
nr 109 Avatud hankemenetlusega riigihanke „Narva linnale audiitorteenuste osutamine Narva linna 2014., 2015., 2016. ja 2017. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannete kohta“ korraldamine.
nr 110 Revisjonikomisjonile ülesande andmine ja komisjoni liikme kinnitamine.
nr 111 Linnavolikogu sotsiaalkaitse- ja tervishoiukomisjoni koosseisu muutmine.
nr 112 Linnavolikogu linnavara ja linnamajanduse komisjoni koosseisu muutmine.
nr 113 Linnavolikogu hariduskomisjoni koosseisu muutmine.

25.09.2014 /→ istungi protokoll/

 nr 114 3. Roheline tn 6 ja 3. Roheline tn 8 maa-ala detailplaneeringu kehtestamine.
 nr 115 Vassili Gerassimovi tänav T1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
 nr 116 P.Kerese tn 17b maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
 nr 117 Lasteaia tänav L1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
 nr 118 Albert-August Tiimani tänav T4 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
 nr 119 Raudtee tänav L2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
 nr 120 Narva linna jäätmekava aastateks 2014-2020 kehtestamine.
 nr 121 Loa andmine riigihanke „Narva linna tänavate aastaringne hooldus 2015-2017“ korraldamiseks ja volituste andmine hankelepingu sõlmimiseks.
 nr 122 Loa andmine riigihanke „Narva linna haljasalade hooldustööd 2015-2017“ korraldamiseks ja volituste andmine hankelepingu sõlmimiseks.
 nr 123 Sihtasutuse Kerese mälestusmärk asutamises osalemine.
 nr 124 Narva Linnavolikogu esindajate nimetamine munitsipaalkoolide hoolekogudesse.
 nr 125 Linnavolikogu elamu, korteriühistute ja aiandusühistute komisjoni koosseisu muutmine.

23.10.2014 /→ istungi protokoll/

nr 126 „Projekti „Narva Noortekeskuse avatud noortekeskuse „EXIT“ ruumide renoveerimine ja seadmetega varustamine“ omafinantseerimise kinnitamine ja teostaja määramine“ muutmine.
nr 127 AÜ Jantar bussipeatuse maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise algatamata jätmine.
nr 128 Ülesande andmine Narva Linnavalitsusele seoses Eesti Vabariigi 97. aastapäeva tähistamisega.
nr 129 Linnavolikogu linnavara ja linnamajanduse komisjoni ja ökonoomika ja linnaarengu komisjoni tegevuse lõpetamine ning linnaehituse ja arengu komisjoni moodustamine.
nr 130 Linnavolikogu linnaehituse ja arengu komisjoni esimehe valimine.
nr 131 Linnavolikogu linnaehituse ja arengu komisjoni aseesimehe valimine. 

20.11.2014 /→ istungi protokoll/

 nr 132 Energia põik J1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
 nr 133 Vana-Joala tee T1 ja Vana-Joala tee T3 maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
 nr 134 Kulgu tööstusala detailplaneeringu kehtestamine.
 nr 135 Seisukoha võtmine geoloogilise uuringu loa andmise kohta Kõrgesoo uuringuruumis.
 nr 136 Linnavara võõrandamine (34% AS-i Narva Soojusvõrk aktsiaid).
 nr 137 Narva linna lisakoormusega kohalike teede hoiuks omafinantseeringu kinnitamine.
 nr 138 Linnavolikogu linnaehituse ja arengu komisjoni koosseisu kinnitamine.

18.12.2014 /→ istungi protokoll/

nr 139 Narva Linnavolikogu 10.02.2011 otsuse nr 16 „Projekti „Unikaalse piiriülese Narva-Ivangorodi kindluste ansambli kui ühtse kultuuri ja turismi objekti arendamine“ teostaja määramine, sildfinantseerimise ja omafinantseeringu kinnitamine“ muutmine.
nr 140 Ehitiste peremehetuks tunnistamine (Kulgusadama tee 10b).
nr 141 Paul Kerese tn 40g maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine.
nr 142 Koidula tn 8 maa-ala detailplaneeringu kehtestamine.
nr 143 Õhu tänav T3 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
nr 144 Luige tn 11 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine.
nr 145 M.Gorbatši tn 8 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine.
nr 146 Jõe põik maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
nr 147 Pilve tänav L1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
nr 148 Tibu tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
nr 149 Vana-Joala tee T2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
nr 150 Projekti „Narva jõe äärse ala kergliiklustee arendamine, Joaoru puhkeala ühendamise loomine“ omafinantseerimise kinnitamine.
nr 151 Audiitori määramine.
nr 152 Narva linna kultuuri ja spordi arengukava 2015 – 2020 kehtestamine.
nr 153 Seisukoha võtmine OÜ Viirma geoloogilise uuringu loa muutmise kohta Kadastiku IV uuringuruumis.
nr 154 Linnavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni koosseisu muutmine.

Lisatud 30.01.2014, 16:14
Muudetud 15.05.2015, 14:18

Tagasi