Narva linn


24.01.2013 /→ istungi protokoll/

nr 1 Narva linna Aukodaniku nimetuse omistamine.
nr 2 Joala tänav T5 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 3 Narva linna üldplaneeringu kehtestamine.
nr 4 Tallinna mnt 30a ja Tallinna mnt 30b maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine.
nr 5 Aleksander Puškini tänav J13 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 6 Aleksander Puškini tn 27b maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 7 Aleksander Puškini tn 27d maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 8 Rakvere tn 71 kinnistu jagamine.
nr 9 Linnavara tasuta võõrandamine SA-le Narva Muuseum.
nr 10 Hoonestusõiguse seadmine munitsipaalmaale aadressil Aleksander Puškini tn 61, Narvas, OSAÜHING HALAVER-TORU (registrikood 10693814) kasuks.
nr 11 Narva linna lahkvoolse sadeveetorustiku rekonstrueerimise kaasfinantseeringu kinnitamine.
nr 12 Linnavolikogu noorsootöö- ja lastekaitsekomisjoni koosseisu muutmine.
nr 13 Linnavolikogu õigus- tarbijakaitse- ja korrakaitsekomisjoni koosseisu muutmine.

21.02.2013 /→ istungi protokoll/

nr 14 Tiigi tänav L4 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 15 Kulgu tänav J1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 16 Vabaduse tänav L3 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 17 Joala tn 20 ja Joala tn 24 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine.
nr 18 Kulgu tn 15, Kulgu tn 15a ja Kulgu tn 15b maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine.
nr 19 Kulgu tänav J2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 20 Munitsipaaleluruumi aadressil Tallinna mnt 11 - 41 Narvas üürile andmine. /sisaldab eraelulisi andmeid
nr 21 Munitsipaaleluruumi aadressil Võidu 6-61 Narvas üürile andmine. /sisaldab eraelulisi andmeid
nr 22 Munitsipaaleluruumi Tallinna maantee 32-313 Narvas otsustuskorras võõrandamine. /sisaldab eraelulisi andmeid
nr 23 Narvas A.Puškini tänav 5 hoones asuvate mitteeluruumide M9 ja M10 tasuta kasutusse andmine tähtajaga 8 aastat (MTÜ Loomingulise arengu ja vaba aja veetmisekeskus Gagarin).
nr 24 Volituse andmine koostöölepingu sõlmimiseks.

21.03.2013 /→ istungi protokoll/

nr 25 1. Paemurru tänav L1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 26 Paadi tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 27 Pargi tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 28 Purje tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 29 Narva ametiasutuste struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine.
nr 30 Linnavara võõrandamine (kinnistu Võidu prospekt 17,Narva).

18.04.2013 /→ istungi protokoll/

nr 31 SA Narva Linnaelamu põhikirja uue redaktsiooni kinnitamine.
nr 32 Raamatukogu ja selle lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine.
nr 33 Vabaduse tänav J1 ja Vabaduse tänav J2 maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 34 Narva Linnavolikogu 01.06.2006 otsuse nr 93 „Rahu tn 41 maa-ala detailplaneeringu kehtestamine“ kehtetuks tunnistamine.
nr 35 Tallinna mnt 30a ja Tallinna mnt 30b maa-ala detailplaneeringu kehtestamine.
nr 36 Narva Linnavolikogu 26.01.2007.a otsuse nr 6 „Maaüksuse Tuleviku tn 9 munitsipaalomandisse taotlemine“ kehtetuks tunnistamine.
nr 37 Tuleviku tn 9 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
nr 38 Kraavi tn 8a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
nr 39 Kuningavall maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
nr 40 Paju tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 41 Tapamaja tänav L1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 42 Narvas Linnuse tn 2 asuva kinnistu omandamine Narva linnale.

16.05.2013 /→ istungi protokoll/

nr 43 Linnavara tasuta võõrandamine (SA-le Narva Linna Arendus).
nr 44 Vabaduse 4 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine.
nr 45 Tallinna mnt 58a, A-A. Tiimani tn 13a, A-A. Tiimani tn 15a ja Vahtra tn 4a maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
nr 46 Tallinna mnt 41, 3. Roheline tn 4, 4. Roheline tn 3, 4. Roheline tn 5, 4. Roheline tn 11, Uus põik 2 ja Uus põik 6 kinnistute liitmine.
nr 47 Aleksei Juhhanovi tänav J1 ja Jõesuu tänav J2 maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.

20.06.2013 /→ istungi protokoll/

nr 48 Narva linna 2012.aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine.
nr 49 Narva sotsiaalhoolekande arengukava 2014-2020 koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine.
nr 50 Loa andmine riigihanke "Narva linna videovalve teenuse ostmine 2013-2015" korraldamiseks ja volituste andmine hankelepingu sõlmimiseks.
nr 51 Kulgu tn 15, Kulgu tn 15a ja Kulgu tn 15b maa-ala detailplaneeringu kehtestamine.
nr 52 Vestervalli tn 29a maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine.
nr 53 Tallinna mnt 34a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
nr 54 Väikesaare tänav P1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
nr 55 Juuli tn 15a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
nr 56 Moonalao tänav P1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
nr 57 Rüütli tn 8 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine.
nr 58 Paul Kerese tn 25 ja Paul Kerese tn 25a maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine.
nr 59 Veehaarde maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine.
nr 60 Aleksander Puškini tänav J9 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 61 Pähklimäe tn 4d maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
nr 62 1. Jõe tänav L5 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 63 Tallinna mnt 44c maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
nr 64 Projekti „Narva Noorte Meremeeste Klubi hoonete kompleksi aadressil Viru 18 renoveerimine ja sisustamine huvikooli tehnilise ja materiaalse baasi kaasajastamiseks ja noorsootöö toetamiseks“ omafinantseerimise kinnitamine ja teostaja määramine.
nr 65 Projekti „Narva Noortekeskuse avatud noortekeskuse „EXIT“ ruumide renoveerimine ja seadmetega varustamine“ omafinantseerimise kinnitamine ja teostaja määramine“.
nr 66 Narva Linnavolikogu 06.08.2009 otsuse nr 108 „Narvas Võidu tn 2 asuva kinnistu sihtotstarbe muutmise ning võõrandamise loa taotlemine“ muutmine.
nr 67 Munitsipaaleluruumi Aleksander Puškini tänav 45-49 Narvas otsustuskorras võõrandamine. 

18.07.2013 /→ istungi protokoll/

nr 68 Narva linna valimiskomisjoni moodustamine.
nr 69 Valimisringkonna moodustamine ja mandaatide arvu määramine.
nr 70 „Narva Külastuskeskuse (KÜK) ehitamine, III etapp“ projekti omafinantseeringu kinnitamine.
nr 71 Narvas aadressil Kreenholmi tn 60 ja Kreenholmi tn 64 asuvatele kinnistutele käsutamise viisi otsustamine, maa sihtotstarbe muutmise ning võõrandaamise loa taotlemine.
nr 72 Peterburi mnt 1a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
nr 73 Paul Kerese tn 8a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
nr 74 Kangelaste prospekt 6a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
nr 75 Narva linna Kudruküla piirkonna teemaplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine.
nr 76 Sepa põik J1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 77 Narva Linnavolikogu 28.04.2011 otsuse nr 61 „Projekti „Narva laste loomemaja rekonstrueerimise ning varustamise II etapp“ omafinantseerimise kinnitamine ja teostaja määramine“ muutmine.

22.08.2013 /→ istungi protokoll/

nr 78 Vabaduse tn 4 maa-ala detailplaneeringu kehtestamine.
nr 79 Narva Linnavolikogu 28.06.2007. a otsuse nr 275 "Jõesuu tn 64 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine" kehtetuks tunnistamine.
nr 80 Jõesuu tn 64 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
nr 81 Joala tn 20 ja Joala tn 24 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine.
nr 82 Paul Kerese tn 40 g maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine.
nr 83 Projekti "Tulles perele vastu" kaasfinatseeringu kinnitamine.
nr 84 Narvas Tallinna mnt 73 asuva kinnistu tasuta omandamine Narva linnale.
nr 85 Linnavara võõrandamine (kinnistu Võidu prospekt 17, Narva).

26.09.2013 /→ istungi protokoll/

nr 86 Jaoskonnakomisjonide moodustamine, esimehe ja liikmete nimetamine.
nr 87 Tallinna mnt 4b maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
nr 88 Tallinna mnt 4c maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
nr 89 Raekoja ja selle lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine.
nr 90 Tallinna mnt 59a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
nr 91 Kreenholmi tn 31a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
nr 92 Kreenholmi tn 41 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
nr 93 Munitsipaaleluruumi Linda 7-30 üürile andmine./sisaldab eraelulisi andmeid/
nr 94 Munitsipaaleluruumi Mõisa 5-82 otsustuskorras võõrandamine./sisaldab eraelulisi andmeid/
nr 95 Linnavara võõrandamine (Tallinna mnt 73, Narva).
nr 96 Loa andmine riigihanke „Narva linna välisvalgustuse hooldustööd 2014 – 2016“ korraldamiseks ja volituste andmine hankelepingu sõlmimiseks.
nr 97 Loa andmine riigihanke „Narva linna liikluskorraldusvahendite korrashoid 2014 - 2016“ korraldamiseks ja volituste andmine hankelepingu sõlmimiseks.

28.11.2013 /→ istungi protokoll/

nr 98 Linnavolikogu alatiste komisjonide moodustamine.
nr 99 Linnavolikogu komisjonide esimeeste valimine.
nr 100 Linnavolikogu komisjonide aseesimeeste valimine.
nr 101 Revisjonikomisjoni liikme valimine.
nr 102 Narva Linnavolikogu aseesimehe valimine.

05.12.2013 /→ istungi protokoll/

nr 103 Tallinna mnt 6c maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
nr 104 Vahtra tänav J3 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
nr 105 Vahtra tänav T3 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
nr 106 Vaivara tn 10b maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
nr 107 Uusküla tänav J4 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
nr 108 Äkkeküla tänav L1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
nr 109 Uusküla tänav T1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
nr 110 Uusküla põik T1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
nr 111 Uusküla põik T3 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
nr 112 Uusküla põik T5 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
nr 113 Puuvilla tänav L2 ja Puuvilla tänav L3 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
nr 114 Rahu tn 14b maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
nr 115 Võidu prospekt 8c maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
nr 116 Linnavolikogu õigus-, tarbijakaitse- ja korrakaitsekomisjoni koosseisu kinnitamine.
nr 117 Linnavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni koosseisu kinnitamine.
nr 118 Linnavolikogu hariduskomisjoni koosseisu kinnitamine.
nr 119 Linnavolikogu sotsiaalkaitse- ja tervishoiukomisjoni koosseisu kinnitamine.
nr 120 Linnavolikogu rahanduskomisjoni koosseisu kinnitamine.
nr 121 Linnavolikogu noorsootöö ja lastekaitse komisjoni koosseisu kinnitamine.
nr 122 Linnavolikogu elamu, korteriühistute ja aiandusühistute komisjoni koosseisu kinnitamine.
nr 123 Linnavolikogu ökonoomika ja linnaarengu koosseisu kinnitamine.
nr 124 Linnavolikogu linnavara ja linnamajanduse koosseisu kinnitamine.
nr 125 Narva Linnavolikogu esindajate nimetamine munitsipaalkoolide hoolekogudesse.

12.12.2013 /→ istungi protokoll/

nr 126 Narva linnapea valimine.
nr 127 Linnavolikogu aseesimehele hüvituse määramine.

Lisatud 31.01.2013, 13:43
Muudetud 14.10.2015, 14:35

Tagasi