Narva linn


2012 - linnavolikogu otsused

26.01.2012 /→ istungi protokoll/
nr 1 Narva Linnavolikogu 10.02.2011 otsuse nr 16 „Projekti “Unikaalse piiriülese Narva-Ivangorodi kindluste ansambli kui ühtse kultuuri ja turismi objekti arendamine“ teostaja määramine, sildfinantseerimise ja omafinantseeringu kinnitamine“ muutmine.
nr 2 Projekti „Tulles perele vastu“ kaasfinantseeringu kinnitamine.
nr 3 Narva linna omandis oleva kinnisasja Linnuse tänav lõik 3 koormamine isikliku kasutusõigusega Eesti Vabariigi kasuks.
nr 4 Tähe tn 5 kinnistu jagamine.
nr 5 Äkkeküla tee ja Äkkeküla tee P1 maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 6 Kuuse tn 30 maaüksusest ½ mõttelise osa munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 7 Narva Tööstuspargi territooriumi detailplaneeringu koostamise algatamine.
nr 8 Paul Kerese tn 25 ja Paul Kerese tn 25a maa-alade detailplaneeringu koostamise algatamine.
nr 9 Vabaduse tn 4 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine.
nr 10 Tallinna mnt 30a ja Tallinna mnt 30b maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine.
nr 11 Kulgusadama tee lõik 2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 12 Volituse andmine halduslepingu sõlmimiseks.

22.02.2012 /→ istungi protokoll/
nr 13 „Narva ja Narva-Jõesuu linnade kui turismi sihtkoha arendamine“ jätkuprojekti omafinantseeringu kinnitamine.
nr 14 MTÜ-lt Narva Spordikeskus vara vastuvõtmine.
nr 15 Narva Linnavolikogu 04.12.2008. a otsuse nr 357 “Loa andmine Narva Kalevi staadioni rekonstrueerimise lepingu sõlmimiseks” muutmine.
nr 16 Narva Paju Kooli ümberkorraldamine.
nr 17 Linnavara tasuta kasutusse andmine.
nr 18 Jalgratta tee 9 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 19 Tiigi tn 11 kinnistu jagamine.
nr 20 Seisukoha võtmine AS Floccosa geoloogilise uuringu loa taotlemise kohta Kadastiku III uuringuruumis.
nr 21 Tallinna mnt 37a kinnistu jagamine ja moodustatavatele kruntidele sihtotstarbe määramine.
nr 22 Malmi tn 2b maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 23 Tallinna maantee T3 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 24 Albert-August Tiimanni tänav T1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 25 Albert-August Tiimanni tänav T6 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 26 Linnavolikogu linnaarengu ja projektide komisjoni koosseisu muutmine.

22.03.2012 /→ istungi protokoll/
nr 27 Narva Linnavolikogu 03.11.2011.a otsuse nr 143 „Linnavolikogu ajutise komisjoni moodustamine“ muutmine.
nr 28 Narva linna avaliku teenistuse töö tõhustamise ajutise komisjoni moodustamine.
nr 29  Linnavolikogu linnavarakomisjoni esimehe valimine.
nr 30 Linnavolikogu ajutise komisjoni esimehe valimine.
nr 31 Narva linna avaliku teenistuse töö tõhustamise ajutise komisjoni esimehe valimine.  
nr 32 Narva Linnavolikogu 25.11.2010 otsuse nr 160 „Projektis «Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine II etapp» osalemine, omafinantseeringu kinnitamine ja sildfinantseerimise lubamine“ muutmine. 
nr 33 Narva Linnavolikogu 19.06.2008. a otsuse nr 222 "Narva linna veepuhastusjaama ning Narva linna veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise investeeringuprojekti kaasfinantseeringu kinnitamine" muutmine.  
nr 34 Kadastiku karjäär katastriüksuse sihtotstarbe muutmine.
nr 35 Koidula tn 8 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine.  
nr 36 Partisani tänav T1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine. 
nr 37 Partisani tänav T2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine. 
nr 38 Rahu tänav T1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine. 
nr 39 Tallinna maantee T2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine. 
nr 40 Narva Vanalinna linnaosa üldplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine.  
nr 41 1. Paemurru tänav T1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine. 
nr 42 1. Paemurru tänav L2 ja 1. Paemurru tänav L3 maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine. 
nr 43 Linnavolikogu rahanduskomisjoni koosseisu muutmine.
nr 44 Linnavolikogu ajutise komisjoni koosseisu muutmine. 

29.03.2012 /→ istungi protokoll/
nr 45 Narva linna avaliku teenistuse töö tõhustamise ajutise komisjoni koosseisu kinnitamine.  

19.04.2012 /→ istungi protokoll/
nr 46 Munitsipaaleluruumi Narvas aadressil Grafovi 10-8 üürile andmine. /sisaldab eraelulisi andmeid/
nr 47 26. Juuli tänav J1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 48  26. Juuli tänav J2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 49 Aleksander Puškini tänav J1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 50 Aleksander Puškini tänav T1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 51 Kalda tn 12h, 12f, 12c maa-alade detailplaneeringu kehtestamine. 
nr 52 Rakvere tn 71 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine.
nr 53 6. Paemurru 18 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine.
nr 54 Joala tn 21, Joala tn 23A, Joala tn 23B, Joala tn 23C ja Joala tn 23D maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine.
nr 55 Hariduse, Vabaduse, Lavretsovi ja Vestervalli tänavatega piirneva ala detailplaneeringu kehtestamine.
nr 56 Linnavolikogu korteriühistute- ja elamukomisjoni koosseisu muutmine.

17.05.2012 /→ istungi protokoll/
nr 57 Sihtasutuse Narva Muuseum asutamises osalemine.
nr 58 Joala tänav J1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 59 Kalda tänav J1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 60 Kreenholmi tänav J1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 61 Kreenholmi tänav J4 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 62 Raudtee tänav J1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 63 Rakvere tänav J4 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 64 Uusküla tänav J2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 65 Vassili Gerassimovi tänav J1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 66 Revisjonikomisjoni esimehe valimine.
nr 67 Revisjonikomisjoni liikmete valimine.
nr 68 Narva Linnavolikogu 03.03.2011 otsuse nr 32 „Narva ametiasutuste struktuuri ja teenistujate koosseisude kinnitamine” muutmine.

21.06.2012 /→ istungi protokoll/
nr 69 Narva Linnavolikogu 17.01.2008 otsuse nr 22 „Projekti „Narva jõe sadama infrastruktuuri arendamine ja reisijatemahutavuse suurendamine läbi ujuvkai soetamise ja randumiskohtade korraldamise ning sadama territooriumi rekonstrueerimise ja heakorrastamise“ omafinantseeringu kinnitamine ja sildfinantseerimise lubamine“ muutmine.
nr 70 Narva Linnavolikogu 19.06.2008 otsuse nr 222 „Narva linna veepuhastusjaama ning Narva linna veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise investeeringuprojekti kaasfinantseeringu kinnitamine“ muutmine.
nr 71 Riigivara Narva linna omandisse taotlemine (Kalda tn 9, Narva).
nr 72 Narvas, A.Puškini tn 5 elamus asuvate korteriomandite M9 ja M10 Narva linnale tasuta omandamine.
nr 73 Narvas Tallinna mnt 81 kinnisasjale otsustuskorras hoonestusõiguse seadmine AS Eesti Gaas kasuks.
nr 74 Narva linna 2011. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine.
nr 75 Narva Linnavolikogu 25.11.2010 otsuse „Linnavalitsuse liikmete töötasu ja hüvitise muutmine seoses euro kasutusele võtmisega.
nr 76  Linna ametiasutuse hallatava asutuse Narva Hooldekodu asutamine.
nr 77 Kevade tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 78 Kevade tänav J1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 79 Karja tänav L2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 80 Peetri platsi ja selle lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine.
nr 81 Puškini tn 42 ja selle lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine.
nr 82 Hariduse tänava ja selle lähiala detailplaneeringu kehtestamine.
nr 83 Rakvere tn 71 maa-ala detailplaneeringu kehtestamine.
nr 84 Kulgu tööstusala detailplaneeringu koostamise algatamine.
nr 85 Kulgu tn 15, Kulgu tn 15a ja Kulgu tn 15b maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine. 
nr 86 Hariduse tänav J1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 87 Kangelaste prospekt L1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 88 Koidula tänav J1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 89 Rakvere tänav J6 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 90 Vestervalli tänav J1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 91  Volituse andmine.
nr 92 Sihtasutuse Narva Näitused lõpetamine.
nr 93 Revisjonikomisjoni 2012. ja 2013. aasta kontrollimiste plaani kinnitamine.


28.06.2012/→istungi protokoll/ 
nr 94 Narva ametiasutuste struktuuri ja teenistujate koosseisude kinnitamine.

26.07.2012 /→ istungi protokoll/
nr 95 Linnavolikogu alatise komisjoni moodustamine.
nr 96 Narva Linnavolikogu 10.02.2011 otsuse nr 18 “SA Narva Linna Arendus projekti “Äkkeküla matka- ja loodusraja rajamine“ ja kaasfinantseeringu kinnitamine“ muutmine.
nr 97 Narva Linnavolikogu 07.04.2011 otsuse nr 53 “Narva Linnavolikogu 08.04.2010 otsuse nr 40 “Projekti “Lasteaia aadressil Mõisa 1A, Narva rekonstrueerimine” muutmine.
nr 98 Narva Linnavolikogu 04.12.2008 otsuse nr 357 “Loa andmine Narva Kalevi staadioni rekonstrueerimise lepingu sõlmimiseks” muutmine.
nr 99 Noorsootöö- ja lastekaitse komisjoni esimehe valimine.
nr 100 Noorsootöö- ja lastekaitse komisjoni aseesimehe valimine.

23.08.2012 /→ istungi protokoll/
nr 101 Narva Linnavolikogu 21.02.2006. a otsuse nr 32 "Maa taotlemine Narva linna munitsipaalomandisse" kehtetuks tunnistamine.
nr 102 Joala tn 21 b maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 103 Narva Tööstuspargi territooriumi detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapneku korraldamine.
nr 104 Joala tn 21, Joala tn 23A, Joala tn 23B, Joala tn 23C ja Joala tn 23D maa-ala detailplaneeringu kehtestamine.
nr 105 615/1000 mõttlelist osa Aleksander Puškini tn 26 maaüksusest munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 106 Projekti "Tulles perele vastu" kaasfinantseeringu kinnitamine.
nr 107 Projekti "Ida-Virumaa ja Leningradi oblasti piiriäärsete kohalike omavalitsuste võimekuse tõhustamine e-teenuste osutamisel" omafinantseerimise kinnitamine.
nr 108 Linnavara võõrandamine eelläbirääkimistega pakkumise korras (A.Puškini tn 23a, Narva).
nr 109 Narvas Linda tänav 4 asuva linnavara parendamiseks tehtud kulude hüvitamine (AS Vant).
nr 110 Linnavara tasuta võõrandamine Päästearmee Eestis MTÜ-le (väikebuss MERCEDES-BENZ).
nr 111 Noorsootöö ja lastekaitsekomisjoni koosseisu kinnitamine.

20.09.2012 /→ istungi protokoll/
nr 112 Jõesuu tänav T5 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 113 Vana-Joala tee L1, Vana-Joala tee L3, Vana-Joala tee L4, Vana-Joala tee L5, Vana-Joala tee L6, Vana-Joala tee L7 maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 114 Hariduse tänav T1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 115 Vestervalli tn 15 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 116 Lembitu tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 117 Linnavolikogu linnaarengu ja projektide komisjoni koosseisu muutmine.


04.10.2012/→istungi protokoll/ 
nr 118 Narva Tööstuspargi territooriumi detailplaneeringu kehtestamine.

18.10.2012 /→ istungi protokoll/
nr 119 Joaoru tiik maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 120 Puškini tn 42 ja selle lähiala detailplaneeringu kehtestamine.
nr 121 Peetri plats ja selle lähiala detailplaneeringu kehtestamine.
nr 122 Viru tänav J1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 123 Hariduse tn 32 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 124 Hariduse tänav J5 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 125 Hariduse tänav T5 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 126 Kangelaste prospekt 3b maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine.

nr 127 Paul Kerese tn 25 ja Paul Kerese tn 25a maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine.
nr 128 Linnavolikogu linnamajanduskomisjoni aseesimehe valimine.

22.11.2012 /→ istungi protokoll/

nr 129 Narva Linnavalitsuse liikme kohustusest ja ametikohalt vabastamine.
nr 130 Narva Linnavalitsuse liikme ametisse kinnitamine.
nr 131 Narva Linnavolikogu 25.09.2009 otsuse nr 152 „Projekti „Pimeaia pargi rekonstrueerimine, I etapp“ omafinantseeringu kinnitamine ja sildfinantseerimise      lubamine“  ja 25.11.2010 otsuse nr 162 „Projekti „Pimeaia pargi rekonstrueerimine, I etapp“ omafinantseeringu kinnitamine ja sildfinantseerimise lubamine“ muutmine“ muutmine.
nr 132 Narva Vanalinna linnaosa üldplaneeringu kehtestamine.
nr 133 Narva Linnavolikogu 08.04.2010 otsuse nr 39 „Projekti „Joaoru puhkeala arendamine“ omafinantseerimise kinnitamine ja sildfinantseerimise lubamine“ muutmine.
nr 134 Munitsipaaleluruumi Rakvere 85-43 Narvas otsustuskorras võõrandamine. /sisaldab eraelulisi andmeid/
nr 135 Munitsipaaleluruumi aadressil Puškini 23-23 Narvas üürile andmine. /sisaldab eraelulisi andmeid/
nr 136 Munitsipaaleluruumi aadressil Oru 5-22 Narvas üürile andmine. /sisaldab eraelulisi andmeid/
nr 137 Loa andmine riigihanke „Narva Hooldekodu klientide toitlustamine 2013-2015“ korraldamiseks ja volituste andmine hankelepingu sõlmimiseks.
nr 138 Linnavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni koosseisu muutmine.
nr 139 Linnavolikogu alatiste komisjonide tegevuse lõpetamine.
nr 140 Linnavolikogu alatiste komisjonide moodustamine.
nr 141 Elamu, korteriühistute ja aiandusühistute komisjoni esimehe valimine.
nr 142 Elamu, korteriühistute ja aiandusühistute komisjoni aseesimehe valimine.
nr 143 Ökonoomika ja linnaarengu komisjoni esimehe valimine.
nr 144 Ökonoomika ja linnaarengu komisjoni aseesimehe valimine.
nr 145 Linnavara ja linnamajanduse komisjoni esimehe valimine.
nr 146 Linnavara ja linnamajanduse komisjoni aseesimehe valimine.

29.11.2012 /→ istungi protokoll/
nr 147 Linnavolikogu elamu, korteriühistute ja aiandusühistute komisjoni koosseisu kinnitamine.
nr 148 Linnavolikogu ökonoomika ja linnaarengu komisjoni koosseisu kinnitamine.
nr 149 Linnavolikogu linnavara ja linnamajanduse komisjoni koosseisu kinnitamine.
nr 150 Kultuuri- ja spordikomisjoni aseesimehe valimine.

13.12.2012 /→ istungi protokoll/

nr 151 Vihma tänav L2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 152 Päikese tänav L2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 153 Pikse tänav L2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 154 Pikse põik maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 155 Pargi põik maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 156 Hariduse tänav L5 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 157 Partisani tn 11 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 158 Narva Linnavolikogu 25.11.2010 otsuse nr 170 „Projekti „Unikaalse Eesti ja Vene kindluste ansambli kui ühtse turismitoote arendamine: Juurdepääsu parendamine. Est.RusFortTour-2. etapp“ teostaja määramine, sildfinantseerimise ja omafinantseeringu kinnitamine“ muutmine.
nr 159 Volituste andmine koostöölepingu sõlmimiseks.
nr 160 Munitsipaaleluruumi Rahu 38-132 Narvas otsustuskorras võõrandamine.
nr 161 Narva Linnavolikogu 21.06.2012 otsuse nr 73 „Narvas Tallinna mnt 81 kinnisasjale otsustuskorras hoonestusõiguse seadmine AS Eesti Gaas kasuks“ muutmine.
nr 162 Narva linnapeale ergutuse ja lisatasu määramine.

Lisatud 10.02.2012, 15:02
Muudetud 09.01.2013, 10:32

Tagasi