Narva linn


Narva Linnavolikogu

Narva linnavolikogu, kui kohaliku omavalitsuse esinduskogu valitakse neljaks aastaks üldise ja ühetaolise valimisõiguse alusel vastavalt kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadusele. Kohaliku omavalitsuse pädevusse kuuluvate küsimuste lahendamisel on linnavolikogu sõltumatu ning tegutseb ainult linnaelanike huvides ja nende nimel. Linnavolikogu töövormid on istungid (istungjärgud), komisjonide ja fraktsioonide koosolekud, aga samuti volikogu liikmete iseseisev töö. Linnavolikogu formeerib linnavolikogu eestseisuse, kuhu kuuluvad volikogu esimees, aseesimees ja fraktsioonide esimehed. Volikogu esimees esindab linnavolikogu ja juhib selle tööd. Linnavolikogu töö toimub vastavalt linnavolikogu poolt kehtestatud töökorrale.

Esimees Irina Janovitš
Tel. 3599003
narvavk@narva.ee
* Vastuvõtu aega küsida Linnavolikogu vastuvõturuumist või tel. 3599031.
Aseesimees Larissa Olenina
Tel. 35 99033
narvavk@narva.ee
* Vastuvõtt:
Aseesimees Jelena Pahhomova
narvavk@narva.ee
* Vastuvõtt:
Narva Linnavolikogu liikmedVastuvõtuajad
Narva Linnavolikogu töökordLinnavolikogu komisjonid

Narva Linnavolikogu kantselei

Peetri plats 1, Narva, 20308 Eesti
Tel. 35 99032, Faks 35 99030
E-post: narvavk@narva.ee
Tööaeg:
E-R 8.00-17.00
Lõuna 12.00-13.00

Juhataja
Tel. 35 99032

Peaspetsialist

Anastassia Zahharova
Tel. 35 99034
anastassia.zahharova@narva.ee

Vanemspetsialist juhataja ülesannetes

Julia Lašina
Tel. 35 99031
narvavk@narva.ee

Raamatupidaja Jelena Tarassova
Tel. 35 99037
narvavk@narva.ee

PõhimäärusHaridus
Linnavolikogu istungidEestseisuse koosolekud

* Vabu ametikohti ei ole