Narva linn


Eelarve 2015

Narva linna 2015. aasta eelarve (29.01.2015)

Eelarve 2008

¤ Narva linna 2008.aasta eelarve muutmine (IV lisaeelarve)

¤ Narva linna 2008.aasta eelarve muutmine (III lisaeelarve)

Narva linna 2008.a. eelarve täitmine tulude osas moodustas 102 % ja kulude osas – 94,1%.