Narva linn


Eelarve 2017

Narva linna 2017. aasta eelarve (15.12.2016)

Rahandusamet teavitab (18.11.2016)

Eelarve 2008

¤ Narva linna 2008.aasta eelarve muutmine (IV lisaeelarve)

¤ Narva linna 2008.aasta eelarve muutmine (III lisaeelarve)

Narva linna 2008.a. eelarve täitmine tulude osas moodustas 102 % ja kulude osas – 94,1%.