Narva linn


Eelarve 2014

Narva linna 2014. aasta eelarve (23.01.2014)

Eelarve 2008

¤ Narva linna 2008.aasta eelarve muutmine (IV lisaeelarve)

¤ Narva linna 2008.aasta eelarve muutmine (III lisaeelarve)

Narva linna 2008.a. eelarve täitmine tulude osas moodustas 102 % ja kulude osas – 94,1%.