Narva linn


Narva linna kohalik omavalitsus

Narva linna kohalik omavalitsus – see on Eesti Vabariigi kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse alusel demokraatlikult moodustatud võimuorganite õigus, võime ja kohustus iseseisvalt korraldada ning juhtida kohalikku elu, lähtudes linnaelanike õigustatud vajadustest ja huvidest ning arvestades seejuures linna arengu iseärasusi

Narva linna omavalitsusorganid on:
Linnavolikogu – omavalitsusüksuse esinduskogu, mis valitakse hääleõiguslike linnaelanike poolt kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse alusel.
Linnavalitsus – täidesaatev organ, mis moodustatakse linnavolikogu poolt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse alusel.

Linnavalitsuse ja volikogu eelinfo 14.aprill - 17. aprill 2014

Esmaspäev, 14. aprill 2014
9.00 LV nõupidamine (Peetri pl. 5).
10.00 Nõupidamine Jaanilinna esindajatega.
11.00 Infotund. Osaleb linnasekretär Ants Liimets (Peetri pl. 5).
12.00 Nõupidamine noorsoo teemal (Peetri pl. 5).
14.00 Linnapea Eduard East võtab vastu kodanikke (Peetri pl. 5).
14.00 Abilinnapea Maksim Volkov võtab vastu kodanikke (Peetri pl. 5).
14.00 Abilinnapea Tatjana Patsanovskaja võtab vastu kodanikke (Peetri pl. 5).
15.00 Linnasekretär Ants Liimets võtab vastu kodanikke (Peetri pl. 5).
16.00 Volikogu teedekomisjon (Peetri pl. 1).

Teisipäev, 15. aprill 2014
9.00 Abilinnapea Maksim Volkov juhatab koosolekut Narva vaksali teemal (Peetri pl. 5).
14.00 Alaealiste komisjon (Peetri pl. 5-103).

Kolmapäev, 16. aprill 2014
9.00 LV istung (Peetri pl. 5).
13.00 RH komisjon (Peetri pl. 5).
14.00 Abilinnapea Maksim Volkov juhib koosolekut bastionide teemal (Peetri pl. 5).
15.00 Linnavarakomisjon (Peetri pl. 5).
16.00 Volikogu ökonoomika ja linnaarengu komisjon (Peetri pl. 1-301).

Neljapäev, 17. aprill 2014
9.30 Narva linnavalitsuse konverentsisaalis kirjutatakse alla sõprussuhete loomise koostöölepe Narva linna ja Moldova Vabariigi linna Bălţi vahel. Kostööleppele kirjutavad alla Narva linnapea Eduard East ja Bălţi linnapea Vassili Pantšuk. 
14.00 Volikogu istung (Peetri pl. 1).