Narva linn


Narva linna kohalik omavalitsus

Narva linna kohalik omavalitsus – see on Eesti Vabariigi kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse alusel demokraatlikult moodustatud võimuorganite õigus, võime ja kohustus iseseisvalt korraldada ning juhtida kohalikku elu, lähtudes linnaelanike õigustatud vajadustest ja huvidest ning arvestades seejuures linna arengu iseärasusi

Narva linna omavalitsusorganid on:
Linnavolikogu – omavalitsusüksuse esinduskogu, mis valitakse hääleõiguslike linnaelanike poolt kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse alusel.
Linnavalitsus – täidesaatev organ, mis moodustatakse linnavolikogu poolt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse alusel.

Linnavalitsuse ja volikogu eelinfo 18.august-22.august 2014

Esmaspäev, 18. august 2014
9.00 LV nõupidamine (Peetri pl. 5).
15.00 Linnasekretär Ants Liimets võtab kodanikke vastu (Peetri pl. 5).

Teisipäev, 19. august 2014
10.30 Kriisikomisjon (Peetri pl. 5).

Kolmapäev, 20. august 2014
Eesti taasiseseisvumispäev

Neljapäev, 21. august 2014
10.00 Linnapea Eduard East osaleb Virumaa kriisikomisjoni istungil (Rakvere).

Reede, 22. august 2014