Narva linn


Narva linna kohalik omavalitsus

Narva linna kohalik omavalitsus – see on Eesti Vabariigi kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse alusel demokraatlikult moodustatud võimuorganite õigus, võime ja kohustus iseseisvalt korraldada ning juhtida kohalikku elu, lähtudes linnaelanike õigustatud vajadustest ja huvidest ning arvestades seejuures linna arengu iseärasusi

Narva linna omavalitsusorganid on:
Linnavolikogu – omavalitsusüksuse esinduskogu, mis valitakse hääleõiguslike linnaelanike poolt kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse alusel.
Linnavalitsus – täidesaatev organ, mis moodustatakse linnavolikogu poolt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse alusel.

Linnavalitsuse ja volikogu eelinfo 27. aprill - 30. aprill 2015

Esmaspäev, 27. aprill 2015
9.00 LV nõupidamine (Peetri pl. 5 - konverentsisaal).
11.00 Infotund. Osaleb Kultuuriosakonna juhataja Viktoria Lutus (Peetri pl. 5 - konverentsisaal).
13.00 Abilinnapea Maksim Volkov juhib nõupidamist NBV ja Jäätmekäitluskeskuse esindajatega.
15.00 Linnasekretär Ants Liimets võtab kodanikke vastu (Peetri 5-307).

Teisipäev, 28. aprill 2015
Linnapea Eduard East viibib Tallinnas (Eesti Gruusia Selts).
9.00 Abilinnapea Tatjana Patsanovskaja juhib Sotsiaalabiameti nõupidamist.
10.00 RH komisjon (Peetri pl. 5 - konverentsisaal).

Kolmapäev, 29. aprill 2015
Abilinnapea Maksim Volkov viibib Tallinnas.
9.00 Abilinnapea Tatjana Patsanovskaja juhib Sotsiaalabiameti nõupidamist.

Neljapäev, 30.  aprill 2015