Narva linn


Narva linna kohalik omavalitsus

Narva linna kohalik omavalitsus – see on Eesti Vabariigi kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse alusel demokraatlikult moodustatud võimuorganite õigus, võime ja kohustus iseseisvalt korraldada ning juhtida kohalikku elu, lähtudes linnaelanike õigustatud vajadustest ja huvidest ning arvestades seejuures linna arengu iseärasusi

Narva linna omavalitsusorganid on:
Linnavolikogu – omavalitsusüksuse esinduskogu, mis valitakse hääleõiguslike linnaelanike poolt kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse alusel.
Linnavalitsus – täidesaatev organ, mis moodustatakse linnavolikogu poolt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse alusel.

Linnavalitsuse ja volikogu eelinfo 27. - 31. oktoober 2014

Esmaspäev, 27. oktoober 2014
9.00 LV nõupidamine (Peetri pl. 5).
11.00 Infotund. Osaleb Linna Arenduse ja Ökonoomika ameti direktor Georgi Ignatov (Peetri pl. 5 - konverentsisaal).
14:00 Abilinnapea Maksim Volkov kohtub Vaivara vallavanema Heiki Lutsuga (Vaivara vald).
15.00 Linnasekretär Ants Liimets võtab kodanikke vastu (Peetri pl. 5).
16.00 Linnavalitsuse liige Viktoria Lutus osaleb Narva linna munitsipaalharidussüsteemi 2015 - 20120 arengukava töörühma koosolekul (Peetri pl. 1).

Teisipäev, 28. oktoober 2014
Linnapea Eduard East külastab Tallinnas Türgi Vabariigi Suursaatkonda
9.00 Abilinnapea Tatjana Patsanovskaja juhib nõupidamist SAA juhatajatega (Peetri pl. 5).
9.00 Eluasemekomisjon (Peetri pl. 5).
10.00 RH komisjon (Peetri pl. 5).

Kolmapäev, 29. oktoober 2014
Linnapea Eduard East külastab Tallinnas Tšehhi Vabariigi Suursaatkonda
9.30 Abilinnapea Tatjana Patsanovskaja osaleb konverentsil (SA Narva Haigla).
14.00 Volikogu teedekomisjon (Peetri pl. 1).
16:00 Abilinnapea Maksim Volkov kohtub Narva linna korteriühistute esindajatega (Peetri pl. 5 - konverentsisaal).

Neljapäev, 30. oktoober 2014
Linnasekretär Ants Liimets viibib Tallinnas lähetusel

Reede, 31. oktoober 2014
10.00 Linnapea Eduard East ja abilinnapea Tatjana Patsanovskaja osalevad puuetega inimeste teemat käsitleval ümarlaual.