Narva linn


Narva linna kohalik omavalitsus

Narva linna kohalik omavalitsus – see on Eesti Vabariigi kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse alusel demokraatlikult moodustatud võimuorganite õigus, võime ja kohustus iseseisvalt korraldada ning juhtida kohalikku elu, lähtudes linnaelanike õigustatud vajadustest ja huvidest ning arvestades seejuures linna arengu iseärasusi

Narva linna omavalitsusorganid on:
Linnavolikogu – omavalitsusüksuse esinduskogu, mis valitakse hääleõiguslike linnaelanike poolt kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse alusel.
Linnavalitsus – täidesaatev organ, mis moodustatakse linnavolikogu poolt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse alusel.

Linnavalitsuse ja volikogu eelinfo 26. - 30. jaanuar 2015

Esmaspäev, 26. jaanuar 2015
9.00 LV nõupidamine (Peetri pl. 5).
10.00 Volikogu esimees Tarmo Tammiste ja linnapea Eduard East osalevad SA Marva Muuseum nõukogu istungil.
11.00 Infotund. Osaleb Elanikkonna Registreerimise büroo peaspetsialist Jelena Jušina (Peetri pl. 5 - konverentsisaal).
14.00 Kodanike vastuvõtt abilinnapea Tatjana Patsanovskaja poolt (Peetri pl. 5).
15.00 Kodanike vastuvõtt linnasekretäri Ants Liimetsa poolt (Peetri pl. 5).
15.00 Nõupidamine - "Narva Energiajooks 2015" (Peetri pl. 5).

Teisipäev, 27.  jaanuar 2015
8.30 Abilinnapea Tatjana Patsanovskaja juhib nõupidamist SAA osakondade juhatajatega (Peetri pl. 5).
15.00 Narva linna 2014. aasta parimate sportlaste autasustamine (Narva linnus).
16.00 Volikogu rahanduskomisjon (Peetri pl. 1).

Kolmapäev, 28.  jaanuar 2015
9.00 Linnavalitsuse istung (Peetri pl. 5 - konverentsisaal).

Neljapäev, 29.  jaanuar 2015
14.00 Linnavolikogu istung (Peetri pl. 1).

Reede, 30.  jaanuar 2015