Narva linn


Narva linna kohalik omavalitsus

Narva linna kohalik omavalitsus – see on Eesti Vabariigi kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse alusel demokraatlikult moodustatud võimuorganite õigus, võime ja kohustus iseseisvalt korraldada ning juhtida kohalikku elu, lähtudes linnaelanike õigustatud vajadustest ja huvidest ning arvestades seejuures linna arengu iseärasusi

Narva linna omavalitsusorganid on:
Linnavolikogu – omavalitsusüksuse esinduskogu, mis valitakse hääleõiguslike linnaelanike poolt kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse alusel.
Linnavalitsus – täidesaatev organ, mis moodustatakse linnavolikogu poolt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse alusel.

Linnavalitsuse ja volikogu eelinfo 2. - 6. märts 2015

Esmaspäev, 2. märts 2015
9.00 LV apparaadi nõupidamine (Peetri pl. 5 - konverentsisaal).
11.00 Infotund. Osaleb Ehitusjärelevalve osakonna juhataja Ellen Uusküla (Peetri pl. 5 - konverentsisaal).
14.00 Linnapea Eduard East juhib nõupidamist Arhitektuuri ja linnaplaneerimise ameti ning Linna arenduse ja ökonoomika ametiga (Peetri pl. 5 - konverentsisaal).
15.00 Linnasekretär Ants Liimets võtab kodanike vastu (Peetri 5-307).

Teisipäev, 3. märts 2015
9.00 Liiklusohutuskomisjon (Peetri pl. 5 - konverentsisaal).
10.00 Abilinnapea Tatjana Patsanovskaja osaleb Politsei- ja Piirivalveameti nõupidamisel.
14.00 Abilinnapea Tatjana Patsanovskaja juhib nõupidamist linnaarstiga (Peetri pl. 5).
16.00 Volikogu elamu, korteriühistute ja aiandusühistute komisjon (Peetri 1).

Kolmapäev, 4.  märts 2015
9.30 Linnapea Eduard East juhib nõupidamist Linna arenduse ja ökonoomika ametiga (Peetri pl. 5).
11.00 Linnapea Eduard East osaleb nõupidamisel spordi teemal (Peetri pl. 5).

Neljapäev, 5.  märts 2015

Reede, 6. märts 2015
9.00 Abilinnapea Tatjana Patsanovskaja osaleb nõupidamisel Sotsiaalabiametiga (Peetri pl. 5).