Narva linn


Narva linna kohalik omavalitsus

Narva linna kohalik omavalitsus – see on Eesti Vabariigi kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse alusel demokraatlikult moodustatud võimuorganite õigus, võime ja kohustus iseseisvalt korraldada ning juhtida kohalikku elu, lähtudes linnaelanike õigustatud vajadustest ja huvidest ning arvestades seejuures linna arengu iseärasusi

Narva linna omavalitsusorganid on:
Linnavolikogu – omavalitsusüksuse esinduskogu, mis valitakse hääleõiguslike linnaelanike poolt kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse alusel.
Linnavalitsus – täidesaatev organ, mis moodustatakse linnavolikogu poolt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse alusel.

Linnavalitsuse ja volikogu eelinfo 20. november - 24. november 2017

Esmaspäev, 20.november2017
9.00 LV nõupidamine (Peetri plats 5 - konverentsisaal).
11.00 Kultuuriosakonna juhataja Viktoria Lutus osaleb infotunnil (Peetri plats 5 - Konverentsisaal).
15.00 Linnasekretär Ants Liimets võtab kodanikke vastu (Peetri plats 5 - 307).
16.00 Volikogu kultuuri- ja spordikomisjon (Peetri plats 1).

Teisipäev, 21. november 2017
14.00 Alaealiste komisjon (Peetri plats 5 - 103).

Kolmapäev, 22. november 2017
9.00 LV istung (Peetri plats 5 - konverentsisaal).

Neljapäev, 23. november 2017

Reede, 24. november 2017