Narva linn


Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti teade

Alates 7. detsembrist väljuvad tööpäevade tipptundidel lisabussid järgmistel linnaliinidel: • nr 4 (reisid 6:10, 7:10, 14:35, 16:45); • nr 6 (reisid 6:10, 7:10, 15:40); • nr 8 (reisid ... Loe edasi

Ida-Viru Keskhaigla insulditeemaline rändnäitus

Narva Astri Keskusesse on jõudnud Ida-Viru Keskhaigla insulditeemaline rändnäitus. Näituse eesmärgiks on juhtida inimeste tähelepanu insuldile ning tõsta teadlikkust haigusest, selle ... Loe edasi

Eesti Vee-ettevõtete Liidu meeldetuletus majaomanikele

Inimeste tähelepanu on praegu suuresti suunatud koroonaviirusega seotud teemadele, kuid majaomanikud ei tohiks ära unustada ka torustike tervist. Eesti Vee-ettevõtete Liit (EVEL) tuletab meelde, ... Loe edasi

Narva linnuses käivad läänehoovi põhjamüüri konserveerimis- ja restaureerimistööd

Narva linnuse läänehoovi põhjamüür on tellingutes, seal algasid ehitustööd, mille käigus põhjamüür konserveeritakse ja restaureeritakse. 23. novembril alanud ehitustööde käigus ... Loe edasi

Sagenenud on venekeelsed telefonikõned raha välja petmiseks

Viimastel nädalatel on järjest rohkem juhtumeid, kus vene keelt kõnelev helistaja esitleb end mõne panga klienditeenindajana ja püüab inimestelt raha välja petta. Tavaline tegutsemismuster on ... Loe edasi

Toimus Narva kriisikomisjoni erakorraline koosolek

Narva linnavalitsuse kriisikomisjon pidas 30. novembril erakorralise koosoleku, mis toimus Skype kaudu. Koosolekul arutati Narva linnavalitsuse ametiasutuste, SA Narva Haigla ning linna elutähtsate ... Loe edasi

Harjumaa ja Ida-Virumaa gümnaasiumites võib korraldada distantsõppe ajal hajutatult konsultatsioone

Täna allkirjastatud Terviseameti korraldus lubab Harjumaa ja Ida-Virumaa gümnaasiumites korraldada distantsõppe ajal väikestes rühmades ja hajutatult eksameid, olümpiaade, tugiteenuseid ning ... Loe edasi

Justiitsministeeriumil valmis infovoldik võlgnike õigustest täitemenetluses

Justiitsministeeriumil valmis infovoldik, kus on antud põhjalik ülevaade sellest, millised on võlgnike õigused täitemenetluses. Voldik on kättesaadav ministeeriumi kodulehel. "Kuna ... Loe edasi

Lühiülevaade Narva linna 2021. aasta eelarvest

Narva linna 2021. aasta eelarve eelnõus on kajastatud andmed arengudokumentides seatud eesmärkidest ja nende realiseerimisest ning on esitatud ülevaade eelarveaastateks kavandatavate ... Loe edasi

Eelmised 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 Järgmised