Narva linn


Sotsiaalabiameti konkurss lastekaitseosakonna spetsialisti ametikohale

Narva linna Sotsiaalabiamet kuulutab välja konkursi lastekaitseosakonna spetsialisti ametikohale (ajutiselt äraoleva ametniku asendamise ajaks).

Lastekaitseosakonna spetsialisti ametikoha põhieesmärk:
Ametikoha põhieesmärk on lapse seadusega tagatud õiguste kaitse ja lapse heaolu kindlustamine lapsevanemate toetamise ning lapse kasvukeskkonna mõjutamise kaudu.

Nõudmised kandidaadile:
• kõrgharidus sotsiaaltöö erialal või sellele lähedasel erialal;
• Eesti kodakondsus;
• väga hea suhtlemisoskus erinevate huvigruppidega;
• eesti ja vene keele oskus C-1 tasemel;
• pingetaluvus, kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime;
• meeskonnatöö valmidus;
• kandidaadi suhtes ei kehti Lastekaitseseaduse §-i 20 lõigetes 1 ja 2 sätestatud piirangud (on vaja esitada väljavõtte karistusregistrist).

Kasuks tuleb:
• varasem töökogemus riigi- või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses sotsiaal- või pedagoogikavaldkonnas;
• teenistusvaldkonna reguleerivate õigusaktide tundmine.

Teenistusülesannete lühikirjeldus:
• abivajava lapse õiguste ja huvide esindamine kohtumenetlustes;
• asendushoolduse korraldamine ja järelevalve selle üle;
• lastele ja peredele teenuste korraldamine;
• koostöö teiste ametiasutustega, organisatsioonidega jm. juriidiliste ja füüsiliste isikutega;
• lastehoolekande ennetavate tegevuste korraldamine ja planeerimine;
• lastekaitsealase info kogumine, analüüsimine ja vahendamine.

Omalt poolt pakume:
- huvitavat ja mitmekesist tööd ning võimalust ennast täiendada ja teostada;
- professionaalset ja sõbralikku kollektiivi;
- konkurentsivõimeline palk;
- 35 päeva puhkust.

Tööaeg: täistööaeg.

Ametikohale asumise kuupäev: kokkuleppel.

Ametikoha asukoht: Linda tänav 4, 20309 Narva linn.

CV, motivatsioonikiri ning väljavõte karistusregistrist palume esitada hiljemalt 16.02.2018 kell 12:00 e-postile sotsiaalabiamet@narva.ee või tuua kohapeale - Narva linna Sotsiaalabiamet, Linda tänav 4, 20309 Narva, 4. korrus, kabinet nr 406.

Kontaktisik:
Aleksei Ivanov
Narva linna Sotsiaalabiameti peaspetsialist
Telefon: 3569610
E-post: aleksei.ivanov@narva.ee

Lisatud 01.02.2018, 16:33
Muudetud 01.02.2018, 17:13

eelmine järgmine