Narva linn


Maksusoodustused ei pruugi kasutamata jääda, kuigi ühisdeklaratsiooni enam esitada ei saa

Ühisdeklaratsioon ja maksusoodustuste ülekandmine
Kõige suurem muudatus on see, et enam ei ole võimalik abikaasadel esitada ühist tuludeklaratsiooni, kuid maksusoodustusi saab teatud tingimustel abikaasale üle kanda.
• Füüsiline isik saab esitada üksikdeklaratsiooni ning alla 2160 eurost maksustatavat tulu saanud isiku eest võib tema abikaasa täiendava maksuvaba tulu maha arvata, kuid abikaasade maksustatav tulu kokku ei tohi sel juhul  ületada 50 400 eurot kalendriaastas.
• Maksustatavat tulu ületava eluasemelaenu intressi, koolituskulu ja laste maksuvaba tulu summa või selle osa võib abikaasale üle kanda, kui abikaasade varasuhteks on varaühisus.
Sisuliselt on varaühisusega tegemist, kui abikaasad ei ole notari juures sõlminud abieluvaralepingut.
• Maksusoodustusi saab üle kanda vaid sel juhul, kui abielu kehtis 31.12.2017.a seisuga. Juhul, kui üks abikaasadest suri enne 31.12.2017, näiteks 30.04.2017, siis kasutamata jäänud soodustusi üle anda ei saa. Juhul, kui üks abikaasadest suri peale maksustamisperioodi lõppu, näiteks 02.01.2018, siis saab kasutamata jäänud soodustused üle anda abikaasale. Viimasel juhul lubame abikaasal esitada surnud abikaasa eest deklaratsiooni ning ta saab soodustusi enda kasuks.
• Maksusoodustuste üle andmiseks tuleb kindlasti tuludeklaratsioon esitada ja sinna märkida abikaasa isikukood, kellele soovitakse kasutamata jäänud maksusoodustused üle anda. Maksu- ja Tolliamet kannab kasutamata osa automaatselt abikaasa tuludeklaratsioonile. Abikaasal tuleb soovi korral aktsepteerida talle üle antud kasutamata maksusoodustused.
Maksuhaldur soovitab elektroonilise esitamise korral esimesena esitada oma deklaratsiooni sellel abikaasal, kelle tulud on väiksemad ja kõiki mahaarvamisi ei ole tema deklaratsioonis võimalik arvesse võtta. Teisena kinnitab oma deklaratsiooni kõrgemat tulu teeniv abikaasa.

Eluasemelaenu intressid ja koolituskulud
Laenu intresse ja koolituskulusid saab jätkuvalt tuludest maha arvata kuni 1200 eurot ühe deklaratsiooni kohta, kuid muutunud on see, et eluasemelaenu intresse saab sealhulgas maha arvata kuni 300 eurot.
Näiteks on füüsiline isik tasunud aasta jooksul koolituskulusid 600 eurot ning eluasemelaenu intresse 430 eurot. Deklaratsioonis võetakse sel juhul arvesse vaid 900 eurot (koolituskulud 600 + intressid 300).

Laste maksuvaba tulu summa
Sellest aastast on õigus deklareerida ka abikaasa laste andmed, kui abikaasa ise või lapse teine vanem lapse andmeid ei deklareeri. See tähendab, et üks lapsevanem võib oma deklaratsioonile kanda nii oma lapsed, ühised lapsed kui ka abikaasa lapsed.
Laste maksuvaba tulu summa alates teisest lapsest on endiselt 1848 eurot.

Olulised numbrid ja kuupäevad
• Maksuvaba tulu suurus on 2017.aastal 2160 eurot
• Täiendav maksuvaba tulu suurus pensionilt 2832 eurot
• Täiendav maksuvaba tulu suurus kutsehaigushüvitiselt 768 eurot

7.-9. veebruar e-maksuametis/e-tollis on võimalik tutvuda eeltäidetud andmetega
15. veebruar algab tulude deklareerimine
2. aprill tuludeklaratsiooni esitamise tähtpäev
2. juuli juurdemaksmisele kuuluva tulumaksu tasumise ja enammakstud tulumaksu tagastamise tähtpäev
1. oktoober juurdemaksmisele kuuluva tulumaksu tasumise ja enammakstud tulumaksu tagastamise tähtpäev
• residentidele, kes deklareerisid ettevõtlustulu, kasu vara võõrandamisest või välisriigis saadud tulu
• mitteresidentidele, kes deklareerisid mahaarvamisi Eestis

Täpsemat informatsiooni leiate Maksu- ja tolliameti kodulehelt https://www.emta.ee/et, infotelefonilt 8800811 või e-posti teel eraklient@emta.ee.Laidi Suumann
Maksu- ja tolliameti büroojuht

Lisatud 02.02.2018, 13:51
Muudetud 02.02.2018, 14:28

eelmine järgmine