Narva linn


Kutse Narva Linnavolikogu istungile

Narva Linnavolikogu istung toimub neljapäeval, 25. jaanuaril 2018 algusega kell 16.00, Peetri plats 1 II korruse saalis.


Päevakord:

1. Riigihanke "Narva linna teede teekatte aastaringsed jooksvad remonttööd 2018-2019" avatud hankemenetluse korraldamiseks nõusoleku andmine. (OE092)

2. 1. Jõe tänav J4 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine. (OE093)

3. Põhja-Kudruküla tee T8 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine. (OE095)

4. Raekoja ja selle lähiala detailplaneeringu osaline kehtestamine Pos 4, Pos 7-8, Raekoja platsi, Rüütli tänava ja Suure tänava osas. (OE003)

5. Narva Linnavolikogu 29.01.2015 määruse nr 2 "Narva linna ametiasutuste teenistujate palgajuhend" muutmine. (ME003)

6. Matusetoetuse määramise ja maksmise kord Narva linnas. (ME001)

7. Asendus- ja järelhooldusteenuse osutamise kord Narva linnas. (ME002)

8. Ida-Viru maakonna omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete täitmine. (OE002), Kokkulepe

9. Narva Linnavolikogu 06.08.2009 määruse nr 26 "Narva endistele linnapeadele toetuse maksmise tingimuste ja kord" kehtetuks tunnistamine. (ME028) II lugemine

10. Linnavolikogu transpordikomisjoni koosseisu muutmine. (OE004)

11. Revisjonikomisjoni 2018. aasta kontrollimiste plaani kinnitamine. (OE005)Aleksandr Jefimov
Narva Linnavolikogu esimees

Lisatud 19.01.2018, 08:07
Muudetud 19.01.2018, 10:57

eelmine järgmine