Narva linn


Linnavara võõrandamine

Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet kuulutab välja järgmiste asustamata korteriomandite ja kinnistute võõrandamise avalikul suulisel enampakkumisel:

1. KORTERIOMANDID:

Aadress 3/4 mõttelist osa
korteriomandist:
Tallinna mnt 26,
korter 42*
Oru tn 5,
korter 48
Tubade arv 2 1
Üldpind 41,1 m² 31,8 m²
Korrus 1/5 1/5
Alghind 8250 € 7400 €
Mõtteline osa 411/251047 318/32648
Tagatisraha 825 € 740 €
Osavõtutasu 32 € 32 €
FOTOD FOTOD

* vastavalt asjaõigusseaduse § 73 lõikele 2 kinnisasja mõttelise osa müümisel isikule, kes ei ole kaasomanik ega seaduse järgi eesõigustatud, on teistel kaasomanikel müüdava mõttelise osa ostu eesõigus.

2. KINNISTU (suvila, hoonestatud) aadressil Narva-Jõesuu linn, Tõrvajõe küla, ENERGEETIKU AÜ 255
katastritunnus: 85101:001:0764
maa sihtotstarve: elamumaa 100%
pindala: 562 m²
ehitisealune pind: 28 m²
alghind: 700 eurot
osavõtutasu: 50 eurot
tagatisraha: 70 eurot
FOTOD

3. KINNISTU (suvila, hoonestatud) aadressil Narva linn, Põllu tänav 19 (AÜ Jubileinõi Aiad)
- kinnistul asuvad aiamaja ja kuur-saun, kuid ehitisregistris puuduvad andmed nende ehitiste kohta
katastritunnus: 51103:007:0064
maa sihtotstarve: elamumaa 100%
pindala: 590 m²
alghind: 2 200 eurot
osavõtutasu: 50 eurot
tagatisraha: 220 eurot
FOTOD

4. Hooneühistu NARVA ALMAZ (registrikood 80038413) liikmesus, mis annab liikmesuse omanikule õiguse kasutada Hooneühistule NARVA ALMAZ kuuluval kinnistul aadressil Narva linn, Vana-Joala tee 6 (katastritunnus 51106:001:0054, registriosa 596709) paiknevates garaažides asuvat garaažiboksi nr 126.
katastritunnus: 51106:001:0054
maa sihtotstarve: elamumaa 100%
pindala: 19 m²
alghind: 850 eurot
osavõtutasu: 50 eurot
tagatisraha: 85 eurot
FOTOD

Objektidega tutvumiseks palume aeg kokku leppida tööpäeviti telefonidel 3599142, 3599157 või 56650191.

Enampakkumised viiakse läbi kooskõlas Narva Linnavolikogu 09.06.2005 määrusega nr 18/56 "Linnavara võõrandamise kord".

Objektid müüakse seisundis, milles nad on müügilepingu sõlmimise päeval ning müüja ei vastuta objekti selliste puuduste eest, mida müüja ei teadnud ega pidanudki teadma.

Enampakkumises võivad osaleda füüsilised ja juriidilised isikud, kellele ei laiene kinnisasja omandamise kitsendamise seaduses sätestatud piirangud.

Enampakkumisest ei või osa võtta isiklikult ega esindaja kaudu:
• müügi korraldamise ja enampakkumise läbiviimisega seotud isikud, samuti isikud, kelle pädevusse kuulub ostja kinnitamine;
• isikud, kellel on linna eelarve ees võlgnevusi üüri, kommunaalmaksete või maksude osas;
• juriidilised isikud, kelle juhatuse või nõukogu liikmeteks on isikud, kes osalevad või on osalenud juhatuse või nõukogu liikmetena teiste juriidiliste isikute tegevuses, kes on tekitanud linna varale hüvitamata kahju või kellel on võlgnevusi linna eelarve ees;
• juriidilised ja füüsilised isikud, kelle suhtes on algatatud sundlikvideerimine või pankrotimenetlus.

Pakkumisel osalemiseks tuleb esitada:
• kehtestatud vormi kohane osavõtuavaldus (avalduse vorm);
• füüsilisel isikul isikut tõendava dokumendi koopia;
• esindamise puhul esindamisõigust tõendavad dokumendid, esindaja isikut tõendava dokumendi koopia;
• juriidilise isiku vastava organi otsus pakkumisel osalemise kohta; seadusest tulenevat esindusõigust tõendav dokument, volikiri, volikirja andja esindusõigust tõendavad dokumendid jne;
• maksekorralduste koopiad osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta;
• juriidilisel isikul – viimase 6 kuu majandustegevuse aruanne.

Enampakkumise osavõtutasu ja tagatisraha iga võõrandatava objekti osas tasutakse Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti arvele nr EE171010220258553221 AS SEB Pank, selgituseks märkida objekti aadress, mille eest summad makstakse.

Avalik suuline enampakkumine toimub 23. mail 2018. aastal kell 10:00 aadressil Peetri plats 3, Narva, IV korrus, ruum 24.
Osalejate registreerimine enampakkumisele toimub samas kohas 23. mail 2018. a kell 9:30-9:45.

Kehtestatud vormis osavõtuavaldusi võetakse vastu alates 20. aprillist kuni 21. maini 2018. a (kaasa arvatud) Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametis aadressil Peetri plats 3, Narva (IV korrus, ruum 23, kab 6). Kaasas peavad olema isikut tõendav dokument ja ning muud nõutavad dokumendid.

Elektrooniline aadress digitaalselt allkirjastatud osavõtuavalduse ja nõutud dokumentide esitamiseks on linnamajandus@narva.ee.

Müügihind tasutakse enne müügilepingu sõlmimist või selle allakirjutamise ajal. Ostja poolt sissemakstud tagatisraha võetakse arvesse müügihinna tasumisel. Teistele pakkujatele tagastab võõrandamise korraldaja nende makstud tagatisraha hiljemalt 15 (viieteistkümne) kalendripäeva jooksul pärast müügilepingu sõlmimist või enampakkumise nurjunuks tunnistamisel.

Tagatisraha ei tagastata pakkujatele, kelle süül enampakkumine tunnistati nurjunuks.

Osavõtutasu ei tagastata.

Objekti notariaalse müügilepingu sõlmimise kulud, sealhulgas notaritasu, riigilõivu ning notariaalakti ärakirjade maksumuse, tasub täies ulatuses ostja.

Juhul, kui ostja ei ole ühe kuu jooksul, arvates Linnavara võõrandamise korra punktis 41 nimetatud linnavalitsuse ostja kinnitamise õigusakti jõustumise hetkest tasunud müügihinda ega sõlminud müügilepingut, tühistab linnavalitsus nimetatud õigusakti ning tunnistab enampakkumise nurjunuks, kusjuures võitja sissemakstud tagatisraha ei tagastata.

Enampakkumise läbiviimise tingimuste ning enampakkumisele pandud linnavara puudutavate dokumentidega saab tutvuda tööpäeviti Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti varade osakonnas aadressil Narva, Peetri plats 3, IV korrus, ruum 23, kabinet nr 6.

Vastuvõtuaeg:
• Esmaspäev, teisipäev, kolmapäev, neljapäev 9:00-12:00, 13:00–17:00;
• Reede 9:00-12:00, 13:00–16:00.

Info:
tel 3599142, tel 3599157, tel 56650191
e-post linnamajandus@narva.ee

Lisatud 20.04.2018, 15:48
Muudetud 20.04.2018, 16:12

eelmine järgmine