Narva linn


Kutse Narva Linnavolikogu istungile

Narva Linnavolikogu istung toimub neljapäeval 27. augustil 2020 kell 16.00 Peetri plats 1, II korruse saalis.

Päevakord:

1. Narva linna üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine (OE035).
2. Isikliku abistaja teenuse osutamise kord Narva linnas (ME014).
3. Volituste andmine kokkuleppe sõlmimiseks (OE037). Kokkulepe 
4. Loa andmine riigihanke korraldamiseks ning üürilepingu sõlmimiseks (OE038).
5. Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030+ tegevuskava aastateks 2020-2024 heakskiitmine (ME012). Arengustrateegia tegevuskava
6. Munitsipaaleluruumi Malmi 12-15 Narvas otsustuskorras võõrandamine (OE036).
7. Linnavolikogu linnaehituskomisjoni koosseisu muutmine (OE039).
8. Linnavolikogu noorsookomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine (OE022).
9. Arupärimisele vastamine: fraktsiooni Meie Narva arupärimisele „Narva riigigümnaasiumite rajamisest“ (11.06.2020 nr 2-21/5520) vastab linnapea A. Jevgrafov (26.06.2020 nr 1.27 /5520-2).
10. Arupärimisele vastamine: linnavolikogu liikmete arupärimisele „Koolieelsete lasteasutuste renoveerimisest“ (11.06.2020 nr 2-21/5523) vastab linnapea A. Jevgrafov (26.06.2020 nr 1.27 /5523-4).
11. Arupärimisele vastamine: linnavolikogu liikme A. Kutti arupärimisele „KÜ Kreenholmi 36 teabenõudele vastamisest“ (11.06.2020 nr 2-21/5524) vastab linnapea A. Jevgrafov (26.06.2020 nr 1.27 /5524-2).
12. Arupärimisele vastamine: linnavolikogu liikmete arupärimisele „Koolieelse lasteasutuse kulude vanemate poolt kaetava osa määra maksmisest“ (26.06.2020 nr 2-21/6063) vastab linnapea A.Jevgrafov (13.07.2020 nr 1.27 /6063-2).


Irina Janovitš
Narva Linnavolikogu esimees

Lisatud 21.08.2020, 14:01
Muudetud 21.08.2020, 14:49

eelmine järgmine