Narva linn


Esimesse klassi mineva lapse toetus Narva linnas

Kellele?

Esimesse klassi mineva lapse toetus on ühekordne toetus lapsele, kes läheb esimesse klassi ja kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Narva linn.


Millised täiendavad dokumendid tuleb esitada?

Kui laps läheb Narva linna territooriumil asuvasse kooli, siis täiendavaid dokumente, välja arvatud taotlus, pole vaja esitada. Juhul, kui laps läheb väljaspool Narva linna asuvasse kooli, tuleb esitada kooli poolt väljastatud tõend õpilase kooli arvamise kohta.


Toetuse suurus on 50 €.

See makstakse välja 30 päeva jooksul alates otsuse tegemisest toetuse määramise kohta.


Millal võib taotlust esitada?

Taotluse toetuse saamiseks võib esitada lapse koolimineku aastal alates 15. septembrist kuni 31. detsembrini.


Kuidas toetust saada?

Toetuse saamiseks tuleb esitada Narva linna Sotsiaalabiametile taotlus. Toetust on õigus taotleda ühel lapse seaduslikul esindajal (vanem või eestkostja), kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Narva linn.
Kaasa tuleb võtta dokumendid lapse ja lapse seadusliku esindaja isikukoodidega ning teada arvelduskonto numbrit, millele soovite toetuse laekumist.

1. Taotluse võib esitada pöördudes isiklikult Narva linna Sotsiaalabiametisse aadressil Malmi tn 5a, 1. korrus, kab. 104, 107 (esmaspäev-neljapäev 09.00-12.00, 13.00-16.00) - täites sealt saadava taotluse blanketi.

2. Taotluse võib esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti teel. Taotluse vorm on leitav Narva linna Sotsiaalabiameti kodulehelt www.narvaabi.ee. Digitaalselt allkirjastatud taotlus tuleb saata e-posti aadressile toetus@narva.ee.
Teie e-postile peab tulema kinnitus e-kirja kättesaamise kohta.

3. Taotluse võib täita ka otse oma koolis õppeaasta alguses, täidetud taotluse edastab kool Narva linna Sotsiaalabiametile.

Täiendavat infot võite küsida helistades telefonile 3569612.

Lisatud 17.08.2020, 07:56
Muudetud 17.08.2020, 19:50

eelmine järgmine