Narva linn


Kutse Narva Linnavolikogu istungile

Narva Linnavolikogu istung toimub neljapäeval, 21. septembril 2017 algusega kell 16.00, Peetri plats 1 II korruse saalis.
Päevakord:

1. Projekti „Iga tee viib pühamusse“ kaasfinantseeringu kinnitamine.(OE057)
2. Narva linna 2017. aasta eelarve muutmine.(ME024)
3. Narva linna arengukava aastateks 2008-2020 muutmine.(ME023) Lisa 1. Lisa 2.
4. Jaoskonnakomisjonide moodustamine, esimehe ja liikmete nimetamine.(OE059)
5. Narva Linnavolikogu 25.08.2016 otsuse nr 223 „Narva ametiasutuste struktuuri ja teenistuskohtade koosseisude kinnitamine“ muutmine.(OE058)
6. 26. juuli tn 9 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine.(OE046)
7. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Tallinna mnt 73 kinnistule autopesula hoone püstitamine ilma detailplaneeringu koostamata).(OE056)
8. Linnavara otsustuskorras võõrandamine (korteriomandid Kreenholmi tn 10-M2, M3, Narva).(OE048)
9. Munitsipaaleluruumi Kosmonaudi tänav 7-39 Narvas otsustuskorras võõrandamine.(OE049)
10. Munitsipaaleluruumi A-A. Tiimanni 6-89 Narvas otsustuskorras võõrandamine.(OE050)
11. Munitsipaaleluruumi Pähklimäe 6-107 Narvas otsustuskorras võõrandamine.(OE051)
12. Kinnistute tasuta võõrandamine Eesti Vabariigile (Puškini tänav 29a, 31, 33, Narva).(OE052)
13. Kinnistu omandamine (Karja 6d, Narva).(OE053)
14. Hoonestusõiguse seadmise eellepingu sõlmimine reformimata maale aadressil Narva, Rakvere tänav 22c, AS-i Transservis-N kasuks.(OE054)
15. Munitsipaaleluruumi aadressil Suur tn 17-31 Narvas üürile andmine spetsialistile töösuhte ajaks.(OE055)
16. Arupärimisele vastamine: Linnavolikogu liikme J.Raudi arupärimisele „Kinnistu aadressil Raja tn 3“ (10.08.2017 nr 2-21/8068) vastab linnapea T.Tammiste (24.08.2017 nr 1.27/8068-2).

Aleksandr Jefimov
Narva Linnavolikogu esimees

Lisatud 14.09.2017, 16:29
Muudetud 14.09.2017, 16:47

eelmine järgmine