Narva linn


Konkurss lastekaitseosakonna spetsialisti ametikohale

Narva Linna Sotsiaalabiamet kuulutab välja konkursi

lastekaitseosakonna spetsialisti ametikohale
(ajutiselt äraoleva ametniku asendamise ajaks)

Ametikoha põhieesmärk:
Ametikoha põhieesmärk on lapse seadusega tagatud õiguste kaitse ja lapse heaolu kindlustamine lapsevanemate toetamise ning lapse kasvukeskkonna mõjutamise kaudu.

Nõudmised kandidaadile:
• kõrgharidus sotsiaaltöö erialal või sellele lähedasel erialal;
• Eesti kodakondsus;
• eesti keele oskus kõrgtasemel;
• vene keele oskus suhtlustasandil;
• pingetaluvus, kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime;
• meeskonnatöö valmidus;
• kandidaadi suhtes ei kehti Lastekaitseseaduse § 20 lõigetes 1 ja 2 sätestatud piirangud (on vaja esitada väljavõtte karistusregistrist).

Kasuks tuleb:
• varasem töökogemus riigi- või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses sotsiaal- või pedagoogikavaldkonnas;
• teenistusvaldkonna reguleerivate õigusaktide tundmine.

Teenistusülesannete lühikirjeldus:
• laste õiguste ja huvide esindamine kohtumenetlustes;
• lastele ja peredele teenuste korraldamine;
• koostöö teiste ametiasutustega, organisatsioonidega jm. juriidiliste ja füüsiliste isikutega;
• lastehoolekande ennetavate tegevuste korraldamine ja planeerimine;
• lastekaitsealase info kogumine, analüüsimine ja vahendamine.

Omalt poolt pakume:
- huvitavat ja mitmekesist tööd ning võimalust ennast täiendada ja teostada;
- professionaalset ja sõbralikku kollektiivi;
- konkurentsivõimelist palka;
- 35 päeva puhkust.

Tööaeg: täistööaeg.
Ametikohale asumine: niipea kui võimalik.
Ametikoha asukoht: Linda tänav 4, 20309 Narva linn.

CV, motivatsioonikiri ning väljavõte karistusregistrist palume esitada hiljemalt 09.05.2019 kell 12:00 e-postile sotsiaalabiamet@narva.ee.

Kontaktisik:
Aleksei Ivanov
Narva Linna Sotsiaalabiameti peaspetsialist
E-post: aleksei.ivanov@narva.ee

Lisatud 24.04.2019, 16:41
Muudetud 24.04.2019, 16:59

eelmine järgmine