Narva linn


Narva Sotsiaaltöökeskuse Sotsiaalmaja soojustustööd, I etapp

Toetaja logo

Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet sõlmis 18.09.2017 lepingu ettevõttega OÜ Scandec Ehitus Narva Sotsiaaltöökeskuse Sotsiaalmaja (Maslovi 3) hoone soojustustöödeks (I etapp). Ehitustööde maksumuseks on 42 350,75 eurot. Tööd kestavad käesoleva aasta oktoobrist novembrini.

Ehitustöid tehakse projekti „Narva Sotsiaaltöökeskuse Sotsiaalmaja (Maslovi 3) energiasäästu suurendamine“ raames. Projekti toetab Rahandusministeerium regionaalsete investeeringutoetuse programmi kaudu, mille rakendusüksuseks on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus. Projekti kogumaksumus on 45 863 eurot, millest toetuse summa on 34 397 eurot (75%) ja Narva linna omafinantseering 11 466 eurot (25%).

Maslovi 3 hoone ehitati 1961. aastal ja hoone kulum on 67%. Hoonet pole rekonstrueeritud, viimaste aastate jooksul on tehtud ainult kosmeetiline remont. Hoonele tellitud energiaaudit näitas, et kõige suuremaks probleemiks on soojustamata hoone fassaad ja pööning, mistõttu hoone soojakadu ja küttekulu on suur.

Projekt I etapp näeb ette aadressil Maslovi 3 asuva Narva Sotsiaaltöökeskuse Sotsiaalmaja pööningulae soojustust, välisuste ja soklikorruse akende väljavahetamist, mis võimaldab vähendada hoone soojuskulusid. Järgmisel aastal on plaanis taotleda toetust II etapi jaoks, milleks on kogu fassaadi soojustamine ja remont.

Narva Sotsiaaltöökeskuse Sotsiaalmaja (Maslovi 3) tegevusvaldkond on toimetulekuraskustega täiskasvanute hoolekanne. Sotsiaalmaja tegevuse eesmärgiks on sotsiaalselt abitute isikute toimetulekuraskuste leevendamisele kaasa aitamine, sealhulgas ka ajutise peavarju võimaldamine.


Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet

Lisatud 18.09.2017, 11:37
Muudetud 19.09.2017, 13:00

eelmine järgmine