Narva linn


Maanteameti seminar "Liiklusohutusprogramm 2016-2025 - mis ja milleks?"

Taasiseseisvumisest alates on Eesti liikluses hukkunud 5053 inimest. Seda on rohkem kui omavalitsusüksuse miinimumsuuruse kriteerium. Võttes omaks eetilise lähenemise, et inimelu kaotamine liikluses ei ole aktsepteeritav, peavad liiklussüsteemi korraldamisega seotud osapooled mõistma ühise vastutuse olemust.

Kutsun Teid osalema seminaril "Liiklusohutusprogramm 2016-2025 - mis ja milleks?", et arutada koos, kuidas maandada liiklusega kaasnevaid riske ning kohaliku omavalitsuse rollist liiklusohutuse tõhustamisel.

Seminar toimub  10. oktoobril 2017 kell 9:30–14:00 Tartu Ülikooli Narva kolledži konverentsikeskuses (Raekoja plats 2).
Seminaril osalemiseks on vajalik eelnev registreerimine siin.
Registreerimine on avatud kuni 06.10.2017 või kohtade täitumiseni.
Seminar on tasuta. Vajadusel tagatakse tõlge vene keelde.


Priit Sauk
Maanteeameti peadirektor

Päevakava

09:30 Tervituskohv
10:00 -11:30 Esimene moodul
Sissejuhatus, liiklusohutusprogrammi 2003-2015 tulemused ja liiklusohutusprogramm 2016-2025 eesmärgid – Priit Sauk, peadirektor
Nullvisiooni tutvustus ja selgitused – Alo Kirsimäe, liiklusohutuse strateegialoome juht
Liiklusohutusprogramm 2016-2025 aluspõhimõtted – Erik Ernits, liiklusohutuse osakonna juhataja
Liiklusohutusprogrammi rakendusplaan ja kohaliku omavalitsuse fookus selles - Alo Kirsimäe
Liikluskorralduse võimalused ja valupunktid – Erik Vahemäe, asulate liikluskorralduse ekspert
11:30–11:45 Kohvipaus
11:45–13:15 Teine moodul
Kuidas sobivad kokku nullvisioon ja liikleja enda vastutus? - Kai Kuuspalu, ennetustöö osakonna ekspert
Arutelu: liiklusohutuse aluspõhimõtted ja jagatud vastutus kohaliku omavalitsuse vaates
13:15-14:00 Lõuna

Seminari modereerib liiklusohutusekspert Villu Vane. Asjakohast infot jagavad Maanteeameti regiooni ehitus- ja hooldevaldkonna juhid ning ennetustöö osakonna eksperdid.

Lisatud 27.09.2017, 16:48
Muudetud 27.09.2017, 17:05

eelmine järgmine