Narva linn


Projekt "Narva taksojuhtide eesti keele oskuse arendamine edukamaks toimetulekuks tööturul"

Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti projekt "Narva taksojuhtide eesti keele oskuse arendamine edukamaks toimetulekuks tööturul" hakkab lõpule jõudma. Projekti I etapi käigus koostati taksojuhtidele eesti-vene vestmik, mis sisaldab kõige tihedamani kasutatavaid fraase ja sõnu kliendi ning taksojuhi vahel. Vestmik paigutatakse novembri-detsembri jooksul Narva linna veebilehele, kust kõik huvilised saavad selle endale alla laadida.

Projekti II etapp viidi läbi oktoobris, mille eesmärgiks olid rühmatreeningud Narva taksojuhtidele. Rühmatreeningud toimusid nö vabas mängulises vormis, mille eesmärk oli harjutada kasutama vestmiku fraase ja dialooge taksojuhi igapäevatöös. Projekti kohaselt pidi projektis osalema 60 taksojuhti, kuid kuna soovijate arv oli suurem, siis otsustati võtta projekti kõik registreerunud taksojuhid ja dispetšerid. Kokku osales projektis 77 inimest, kellest 69 said 31. oktoobril 2017 tunnistuse koolituse eduka läbimise kohta.

Foto: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Foto: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Foto: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Foto: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet

"Taksojuhi eesti – vene vestmiku" autoriks ja rühmatreeningute läbiviijaks on pedagoog Tiia Võhma (MTÜ Tiia Võhma Keeltekool), kes sai taksojuhtidelt väga positiivse hinnangu ja tagasiside.

Projektis osalemine andis Narva taksojuhtidele võimaluse parandada oma eesti keele oskust, et olla edukam tööturul. Väljatöötatud vestmikust saavad eeldatavasti kasu kogu Eesti vene keelt kõnelevad taksojuhid, kes saavad kasutada seda oma eesti keele oskuse parandamiseks.

Projekti toetatakse Euroopa Sotsiaalfondi meetmest "Keeleõppetegevused edukamaks toimetulekuks tööturul" SA Innove kaudu. Toetuse suurus on 4320 eurot, Narva linna omafinantseering on 0 eurot. Projekti tegevused algasid märtsis ja lõppevad selle aasta lõpus.

logod


Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet

Lisatud 02.11.2017, 13:14
Muudetud 02.11.2017, 14:30

eelmine järgmine