Narva linn


Vihmaga võib olla õhkbatuutide kasutamine keelatud

Suvi on meelelahutushooaeg ja paljudele teenusepakkujatele ainuke aeg tulu teenimiseks, paraku tuleb arvestada, et õhkbatuutide kasutamine vihmaste ilmadega on piirangutega. Tarbijakaitseamet on järelevalve käigus tuvastanud mitmeid juhuseid, kus lastel võimaldatakse batuutidel hüpata ka vihmasaju korral.

Tarbijakaitseamet tuletab meelde, et batuutide kasutamine vihmaga üldjuhul ei ole lubatud, seda nii elektrisüsteemidest ja –seadmetest tingituna, kui ka seetõttu, et märjal ja libedal alal laps ei suuda oma liikumist kontrollida ning õnnetused on kerged juhtuma.

Vihmaga võib teenust pakkuda vaid juhul, kui batuudi kasutusjuhendi järgi see ei ole keelatud, batuut on katusega ja kinniste seintega (välistatud on hüppeala märjakssaamine) ning elektrisüsteemid ja –seadmed on nõuetekohaselt kaetud. Muudel juhtudel tuleb vihma korral teenuse pakkumine peatada ning lapsed võib uuesti hüppama lubada alles vihmasaju lakkamisel, kui hüppeala on kuiv.

10 nõuannet, kuidas tagada ohutus õhkbatuudi kasutamisel:
1. Välitingimustes kasutatavad batuudid peavad olema ankurdatud ning kõik tootjapoolsed kinnituskohad, sh kõrgete batuutide ülemised ankurduskohad, peavad olema vastavalt tootja juhistele kinnitatud ka juhul kui batuut asub kõval pinnasel, näiteks asfaldil.
2. Täispuhutav batuut peab asuma eemal kõikvõimalikest ohtudest, näiteks elektriliinid, aiad, puud jne.
3. Õhkbatuudi paigaldusala peab olema puhas teravatest esemetest.
4. Õhkbatuudi ümber tuleb tagada vaba ala.
5. Puhur ja kaablid ei tohi olla kättesaadavad tarbijatele ega teistele kõrvalistele isikutele, sh välistada tuleb juhtmetesse takerdumise võimalus.
6. Tootja poolt batuudi ohutuks kasutamiseks ettenähtud ohutusteave batuudi kasutajale peab laatadel, väliüritustel, mängualadel jne kasutatavatel batuutidel olema selgesõnaliselt iga batuudi juures välja toodud. Muu hulgas peab olema kirjas mitu inimest tohib korraga batuudil hüpata, mis vanuses, kaalus või kasvus lapsed batuudil hüpata tohivad, hüppamine peab toimuma täiskasvanu järelevalve all, ei tohi teha saltosid, mürada, tõugelda jne.
7. Vajalik on tagada täiskasvanud järelevaataja olemasolu, kes jälgib ja koordineerib batuutide kasutamist, sh kasutajate arvu, ning saab koheselt reageerida õnnetuse või batuudi tühjenemise korral.
8. Batuut ei tohi olla rebenenud, vigastatud vms.
9. Peab olema teada, milline on igale batuudile tootja poolt lubatud maksimaalne kasutajate arv, kasutaja maksimaalne pikkus ning seda tootja poolt etteantut peab järgima.
10. Tuleb jälgida ilmastikuolusid. Vihma ja tugeva tuulega (tuulekiirus enam kui 11 m/s) õhkbatuuti kasutada ei tohi.

Täiendav info:
Meelespea teenuse pakkujale: õhkbatuutide ohutus.


Tarbijakaitseamet

Lisatud 15.08.2017, 12:08
Muudetud 15.08.2017, 12:34

eelmine järgmine