Narva linn


Projektikonkurss mittetulundusühendustele "Õnnetuste ennetamine 2018"

Päästeamet kuulutas välja projektikonkursi mittetulundusühendustele, eesmärgiga kaasata kodanikeühendusi uute ideede ja tegevuste leidmiseks õnnetuste vähendamisel.

Projektikonkursi eesmärk on kodanikuühenduste toel tõsta elanikkonna ohuteadlikkust ning kujundada inimestes õnnetusi ennetavaid hoiakuid ja käitumist. Igaüks saab anda oma panuse turvalise elukeskkonna loomisel – märgates, hoolides ja aidates!

2018. aasta projektikonkursi tingimused

Konkureerimiseks vajalikud dokumendid:
Projektitoetuse eelarvevorm 2018;
Garantiikirja näidis;
Taotlusvorm;
Taotluse täitmise juhend.

Konkursil osalemiseks tuleb taotlus koos lisadega saata 1.detsembriks 2017.a kella 16.00-ks elektroonselt e-posti aadressile: rescue@rescue.ee, (e-mailile märge "Projektikonkurss").


Päästeamet

Lisatud 13.11.2017, 17:11
Muudetud 13.11.2017, 17:37

eelmine järgmine