Narva linn


Sotsiaalabiameti konkurss hoolekandeosakonna spetsialisti ametikohale

Narva Linna Sotsiaalabiamet kuulutab välja konkursi hoolekandeosakonna spetsialisti ametikohale (ajutiselt äraoleva ametniku asendamise ajaks).

Ametikoha põhieesmärk:
Ametikoha põhieesmärk on korraldada ja koordineerida sotsiaalhoolekannet ja sotsiaaltööd Narva linnas elavatele täiskasvanutele, kes terviseseisundi tõttu vajavad sotsiaalteenuste- ja toetuste määramist.

Nõudmised kandidaadile:
• kõrgharidus sotsiaaltöö erialal või sellele lähedasel erialal;
• Eesti kodakondsus;
• väga hea suhtlemisoskus erinevate huvigruppidega;
• eesti keele oskus C-1 tasemel;
• vene keele oskus kõrgtasemel;
• pingetaluvus, kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime;
• meeskonnatöö valmidus.

Kasuks tuleb:
• varasem töökogemus riigi- või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses sotsiaalvaldkonnas;
• teenistusvaldkonna reguleerivate õigusaktide tundmine.

Teenistusülesannete lühikirjeldus:
• sotsiaalnõustamine;
• abivajavate isikute hooldusvajaduse hindamine ja vajaduse korral neile sotsiaalteenuste- ja toetuste määramine;
• juhtumimenetluse teostamine;
• täisealise isiku üle hoolduse seadmise ja täisealisele isikule hooldaja määramise korraldamine;
• hooldajatoetuse arvestamine;
• eestkostega seonduva töö korraldamine;
• tsiviilmenetlustes, mis on hoolekandeosakonna pädevuses, osalemine;
• võrgustikutöö riigi-, kohaliku omavalitsuse ja teiste asutustega;
• hoolekandeosakonna tööks vajaliku info kogumine ja vahendamine ning andmekogudes sisalduvate andmete töötlemine.

Omalt poolt pakume:
- huvitavat ja mitmekesist tööd ning võimalust ennast täiendada ja teostada;
- professionaalset ja sõbralikku kollektiivi;
- konkurentsivõimeline palk;
- 35 päeva puhkust.

Tööaeg: täistööaeg.
Ametikohale asumine: nii kiirelt kui võimalik.
Ametikoha asukoht: Linda 4, 20309 Narva linn.

CV palume esitada hiljemalt 07.09.2017 e-postile sotsiaalabiamet@narva.ee või kohapeal Narva Linna Sotsiaalabiamet, aadress Linda 4, 20309 Narva, 4. korrus, kabinet nr 406.

Kontaktisik:
Aleksei Ivanov
Narva Linna Sotsiaalabiameti peaspetsialist
Telefon: 3569610
E-post: aleksei.ivanov@narva.ee

Lisatud 24.08.2017, 16:13
Muudetud 24.08.2017, 17:07

eelmine järgmine