Narva linn


EL välispiiriüleste koostöö programmide esindajad külastavad Narvat

Kolmapäeval, 29. novembril külastavad Narvat Euroopa Liidu ja selle naaberriikide vahel ellu viidavate piiriülesete koostöö programmide esindajad, et tutvuda kohapeal Narva ja Venemaa vaheliste piiriüleste koostööprojektide saavutuste, kogemuste ja plaanidega.

Visiidi käigus väisatakse Narva linnust ning kohtutakse Narva linnavalituse ja Narva muuseumi esindajatega, kes annavad ülevaate piirilinnas ellu viidud Eesti ja Venemaa vahelistest piiriülestest koostööprojektidest ENPI Eesti-Läti-Vene programmis ja arenguplaanidest seoses ENI Eesti-Vene piiriülese koostöö programmiga 2014-2020. Külalisi tervitab Narva linnapea Tarmo Tammiste. Narva bastionis tutvuvad külalised kultuuripärandiga ning omavalitsuse kogemustega, mis taganud suuremahulise piiriülese investeeringuprojekti eduka elluviimise.

„See on suurepärane võimalus tutvustada erinevate riikide esindajatele, kes ka kaastatud programmide rakendamisse, piiriülese koostöö panust regiooni arengusse ja selle saavutusi EL välispiiridel ning Narva on hea näide koostöö sünergiast“ lausus Unda Ozolina, Eesti-Vene programmi sekretariaadi juhataja.

Ühtekokku on oodata Narva ligikaudu 40 delegaati, kes esindavad Euroopa Liidu välispiiriüleste ENPI/ENI koostööprogrammide riiklikke- ja programmiasutusi.

Visiit toimub TESIM* projekti poolt 29. - 30. novembril Eestis korraldatava ENPI CBC/ENI CBC aastakonverentsi "Piiriülene koostöö EL`i välispiiridel: õppetunnid ja edasised lahendused" raames. Põhikonverents toimub 30.novembril Tallinnas ning sündmus keskendub ENPI piiriüleste koostöö programmide 2007-2013 tulemustele ja mõjule ning arutluse all on ENI programmide 2014-2020 elluviimine ja juhtimine ning võimalused projektide ja programmide tulemuste nähtavuse suurendamiseks.

Logod

Ettevõtmist rahastab Euroopa Liit ning visiit toimub koostöös TESIM* projekti, Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi ja Narva linnaga.


Täiendav info:

Liane Rosenblatt
Programmi- ja kommunikatsioonikonsultant
Eesti-Vene programm 2014-2020
Mob: +372 5286424
Tel: +372 7386011
liane.rosenblatt@estoniarussia.eu
www.estoniarussia.eu

Natalia Orava
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Tel: 3599085
natalia.orava@narva.ee

* TESIM - tehniline abi ENI piiriüleste koostööprogrammide elluviimiseks ja juhtimiseks

Lisatud 28.11.2017, 14:39
Muudetud 28.11.2017, 14:49

eelmine järgmine