Narva linn


Narva Kesklinna põhikooli projekteerimine

Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti (edaspidi Amet) projekti nr 2014-2020.1.04.18-0127 "Narva Kesklinna Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine" raames Ameti ja Salto arhitektuuribüroo OÜ (registrikood 11038879) vahel on 20.03.2020. aastal sõlmitud töövõtuleping Narva Kesklinna Põhikooli õppehoone rekonstrueerimise projekteerimiseks. Projekteerimistööde üldmaksumus on 302 000 eurot (ilma käibemaksuta). Projekteerimistööde v.a projekteerija järelevalve täitmisaeg on 12 kuud. Projekteerimistööd on plaanis lõpetada 2021. aasta I kvartali lõpuks. Pärast projekteerimistööde teostamist 2021. aasta II kvartalis saab ehitus alata. Ehitustööde eeldatav maksumus täpsustakse projekteerimistööde tulemusena. Eeldatav ehitustööde aeg on ca 1,5 aastat.

Informatsioon Kesklinna põhikooli arhitektuurikonkursi võitnud ideekavandi "Tahvel" kohta on kättesaadav Narva linna kodulehel uudiste rubriigis.

Toetaja logo

Projekti toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest "Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020" prioriteetse suuna "Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul" meetme "Koolivõrgu korrastamine" tegevuse "Koolivõrgu korrastamise käigus toimuv jätkusuutlike koolide kaasajastamine" elluviimiseks.

Projekti planeeritav kogumaksumus on 5 882 352,94 eurot, millest maksimaalselt 5 000 000 eurot (kuni 85% projekti abikõlblikest kuludest) on struktuuritoetus ja 882 352,94 eurot (vähemalt 15% projekti abikõlblikest kuludest) on omafinantseering. Projekti abikõlblikkuse perioodi alguskuupäev 05.05.2017 ja lõppkuupäev on 31.08.2022. Projekti abikõlbliku periood on 1. jaanuar 2014 kuni 31. august 2022, põhjendatud juhtudel võib taotleda pikendamist kuni 31. augustini 2023 (haridus- ja teadusministri 26.11.2015 määruse nr 50 „Põhikoolivõrgu korrastamine perioodil 2014–2020“ § 8).

Projekti lisainfo:
Narva linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
tel 3599140, areng@narva.ee

Lisatud 01.04.2020, 10:26
Muudetud 01.04.2020, 10:49

eelmine järgmine