Narva linn


Narva linnapea kohtus Eesti Perearstide Seltsi esindajaga

31. märtsil kohtusid Narva linnavalitsuse konverentsisaalis Eesti Perearstide Seltsi esindaja Karmen Joller ja Narva linnapea Aleksei Jevgrafov, et arutada perearstidele antud juhiseid patsientide COVID-19 testimisele suunamiseks.

31.03.2020, Narva linn - linnapea kohtumine perearstide seltsi esindajaga

Linnapea soovis teada, et miks perearstid suunavad liiga vähe Narva linna elanikke testimisele.

Karmen Jolleri sõnum oli see, et perearste tuleb usaldada ning nad teavad oma patsientide haigusi. Kui perearsti poole pöördunud patsient kuulub riskirühma, siis ta suunatakse testimisele. Samas hindab perearst mitte riskirühma kuuluva patsiendi võimaliku haiguse edasist kulgu ning teeb sellest tulenevalt otsuse. Perearstidel on olemas juhendid (eesti ja vene keeles) Eesti Perearstide Seltsi kodulehel www.perearstiselts.ee. Samalt lehelt saavad infot lugeda ka patsiendid.

Narva linnapea tõi välja veel mõningad tema poole pöördunud linnakodanike esitatud väited miks Narvas tehakse vähe teste: perearsti kohta on määratud 1-2 testi, keegi koju teste tegema ei tule.

Need väited lükkasid ümber nii pr Joller kui ka kohtumisel osalenud OÜ Corrigo esindaja Tiiu Sepp. Perearstidele ei ole määratud kvoote, vaid on välja toodud riskirühmad. Neile, kes ei saa tulla kohale autoga, pakutakse võimalust testide võtmiseks kodus - selleks on Virumaa peale üks mobiilne kodustestimise brigaad ning testide hulga kasvades mehitatakse veel üks auto.

Lepiti kokku, et nii Narva linn, kui ka perearstide selts jagavad infot perearstidele ja linnaelanikele. Vajadusel osutab Narva linn kohalikele perearstidele infotehnoloogia alast abi ja on neile toeks.


Urmas Tokman
Narva Linnakantselei nõunik
urmas.tokman@narva.ee

Lisatud 31.03.2020, 19:13
Muudetud 01.04.2020, 10:22

eelmine järgmine