Narva linn


Kutse Narva Linnavolikogu istungile

Narva Linnavolikogu istung toimub neljapäeval, 21. detsembril 2017 algusega kell 14.00, Peetri plats 1 II korruse saalis.

Päevakord:

1. Projekti „Narva linna sadama bokside rekonstrueerimine“ teostaja määramine, sildfinantseerimise ja omafinantseeringu kinnitamine.(OE084)

2. Projekti „Narva linna teeületuskohtade ohutuks muutmine“ omafinantseeringu kinnitamine.(OE083)

3. Projekti „Tallinna maantee lõigu L5 rekonstrueerimine“ omafinantseeringu kinnitamine.(OE085)

4. Narva Linnavolikogu 26.03.2015 määruse nr 6 „Pedagoogide töötasustamise kord“ muutmine.(ME027)  

5. Narva linna noorte huvihariduse ja huvitegevuse kava 2017-2020 muutmine.(OE087) LISA1 2 3

6. Narva linna 2018. aasta eelarve kinnitamine.(ME025)

7. Munitsipaaleluruumi Kangelaste prospekt 12a-119 Narvas otsustuskorras võõrandamine.(OE080)

8. Ehitiste peremehetuks tunnistamine (Lavretsovi 5b, 5c, 5d, 5e, 5f, 5g, Narva).(OE082)

9. Enampakkumise tulemuste kinnitamine ruumide kasutusse võtmiseks Vana-Narva maketi eksponeerimiseks.(OE086)

10. Narva Linnavolikogu 09.06.2016 otsuse nr 197 „Vaniku tänav V1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine“ muutmine.(OE081)

11. Narva linna üldplaneeringu (sealhulgas Narva vanalinna linnaosa ning Narva linna tööstuspiirkonna linnaosa üldplaneeringute) ülevaatamine.(OE090) LISA

12. Aleksander Puškini tn 29, 29a, 31, 33 ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine.(OE091) 

13. Narva Linnavolikogu 11.03.2010 määrusega nr 9 kinnitatud „Uusi töökohti loovate ettevõtjate toetamise kord“ kehtetuks tunnistamine.(ME026)        

14. Narva Linnavolikogu 06.08.2009 määruse nr 26 „Narva endistele linnapeadele toetuse maksmise tingimuste ja kord“ kehtetuks tunnistamine.(ME028)

15. Narva linna esindajate ja nende asendajate nimetamine Eesti Linnade Liidu üldkoosolekule ja volikogusse.(OE088)          

16. Narva linna esindajate nimetamine munitsipaalkoolide hoolekogudesse.(OE089)

 Aleksandr Jefimov

Narva Linnavolikogu esimees

Lisatud 15.12.2017, 13:42
Muudetud 18.12.2017, 11:47

eelmine järgmine