Narva linn


Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti tööpakkumine

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet võtab teenistusse:

♦ (EHITUS)JÄRELEVALVE VANEMSPETSIALISTI (ametnik).

Kelle peamisteks tööülesanneteks on:
• Narva linna halduspiires kasutatavate ja ehitatavate ehitiste riikliku järelevalve teostamine;
• ehitisregistri andmete korrastamine;
• ehitisregistrisse sinna seni kandmata ehitiste andmete kontrollimine ja kandmine lähtudes korrakaitseseaduses ja ehitusseadustikus kehtestatud riikliku järelevalve sätetest;
• ehitisregistrisse sinna seni kandmata ehitiste dokumentatsiooni kontrollimine ja registrisse kandmine;
• ehitamise alustamise teatiste kontrollimine;
• kasutuslubade taotluste menetlemine ning kasutuslubade andmine;
• kodanike vastuvõtt ja nõustamine
• töövaldkonna piires õigusaktide eelnõude koostamine ja esitamine vastavalt linnavalitsuses kehtestatud korrale
• vajadusel linnavalitsuse või teiste asutuste poolt moodustatud komisjonides osalemine

Nõudmised kandidaadile:
• rakenduskõrg- või keskeriharidus ehituse või ehitusliku projekteerimise valdkonnas või muus ehitiste ehitamisega seotud valdkonnas
• vähemalt 3-aastane erialane töökogemus
• eesti keele oskus kõrgtasemel
• vene keele oskus suhtlustasemel
• koostööoskus ja hea suhtlemisoskus
• suutlikkus võtta vastu otsuseid

Ametikoht pakub:
• huvitavat ja pingelist tööd kiiresti arenevas piirkonnas
• enesetäiendamise võimalust
• sõbralikku meeskonda
• kaasaegseid töötingimusi

CV märkusega „EHITUSJÄRELEVALVE VANEMSPETSIALIST” palume saata hiljemalt 05.01.2018.a Narva Linnavalitsus, Peetri plats 5, 20308 Narva või e-posti aadressil karin.uustallo@narva.ee. Lisaküsimused: Ellen Uusküla, järelevalve osakonna juhataja, tel 3599070, e-post: ellen.uuskula@narva.ee.

Lisatud 14.12.2017, 14:33
Muudetud 14.12.2017, 15:47

eelmine järgmine