Narva linn


Narva linna 2020. aasta parimad sportlased

Vaatamata eelmise aasta pandeemiaga seotud raskustele, erinevate võistluste ära jäämisega, paljud meie sportlased on näidanud häid sporditulemusi. Meie linna parimate sportlaste valimiseks oli ... Loe edasi

TEN-T transiitteede projekteerimis-ehitustööde teostamiseks sõlmiti 28.01.2021 hankeleping

Narva linn viib ellu investeeringuprojekti 2014-2020.10.01.16-0036 "TEN-T transiitteede rekonstrueerimistööd Narvas", mille raames kavandatakse järgmiste tänavate rekonstrueerimine: 1. Paul ... Loe edasi

Narva koolides on veebruari esimesel nädalal kontaktõppel kuni 50% kooli õpilastest

Terviseameti soovitusel lubavad Narva munitsipaalkoolid ka veebruari esimesel õppenädalal kontaktõppele vaid kuni 50% kooli õpilastest. Põhjuseks on viiruse COVID-19 jätkuvalt suur levik Narva ... Loe edasi

Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise teade

Käesolev teade avaldatakse vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 35 lõikele 6.Narva Linnavolikogu 21.01.2021. a otsusega nr 4 on algatanud Narva linna ... Loe edasi

Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti teade

22. jaanuaril toimus linnamajandusameti ja Ekovir OÜ esindajate vahel kohtumine, mis oli tingitud teravnenud olukorrast prügi väljaveoga ja laekuvate kaebustega. Kohtumisel osales ka abilinnapea ... Loe edasi

Maksu- ja Tolliamet ootab maksusoodustustega seonduvat infot

Maksu- ja Tolliamet (MTA) tuletab maksusoodustustega teenuseid pakkuvatele asutustele ja ettevõtetele meelde, et andmed inimeste kulutuste kohta tuleb ametile edastada 1. veebruariks. Õigeaegselt ... Loe edasi

Koolitoidu pakid on ette nähtud kõigile distantsilt õppivatele ja selleks soovi avaldanud õpilastele

Narva munitsipaalkoolid pakuvad distantsõppel olevatele õpilastele koolilõuna asemel toidupakke. Koolis käivad õpilased saavad õppepäevadel sooja koolilõunat, kõigile selleks soovi avaldanud ... Loe edasi

Eelmised 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 Järgmised