Narva linn


Narva Kesklinna Gümnaasiumi tööpakkumine

2018/2019.õa on olemas järgmine vakantne koht:
Inglise keele õpetaja - täiskoormus.

Keelenõuded:
eesti keele oskus C1 tasemel või kõrgtasemel.

Nõutav kvalifikatsioon:
kvalifikatsiooni vastavus HTM-i kehtestatud nõuetele (haridusministri 29.08.2013.a määrus nr 30 § 3).

Kasuks tuleb: erialane töökogemus haridusasutuses.

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid:
CV, isikut tõendava dokumendi koopia, avaldus direktori nimele (eesti keeles), eesti keele tasemeeksami tunnistuse koopia, haridust ja teaduskraadi kinnitava dokumendi koopia, konkursist osavõtja poolt oluliseks peetavad muud materjalid (materjalide nimekiri esitada avalduses või avalduse lisana).

Dokumendid esitada hiljemalt 15.juuniks 2018 gümnaasiumi kantseleisse tööpäeviti kella 8.00-st kuni 16.00-ni või saata tavapostiga (Narva Kesklinna Gümnaasium, A. Puškini tänav 29, 20305 Narva) või e-posti teel aadressidele direktor.kesklinna@gmail.com ja julia.issajeva@gmail.com (märgusõnaga „Konkurss").

Lisainformatsioon: tel 3569550, tel 3569551.

Lisatud 15.01.2018, 13:17
Muudetud 12.03.2018, 14:44

eelmine