Narva linn


Soldino gümnaasium vajab inglise keele õpetajat

Narva Soldino Gümnaasium kuulutab välja konkursi vaba ametikoha täitmiseks:

Inglise keele õpetaja gümnaasiumiastmes
(ajutiselt äraoleva õpetaja asendaja)

Tööle asumise aeg: 02.01.2018.

Koormus: täis.

Keelenõuded: eesti keele oskus C1-tasemel.

Nõutav kvalifikatsioon: kvalifikatsiooni vastavus HTMi kehtestatud nõuetele.

Erialase kogemuse nõuded: eeldatakse õppetöö kogemust haridusasutuses.

Dokumentide esitamise tähtaeg: 01.12.2017-14.12.2017.

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid:
isikut tõendava dokumendi koopia, avaldus direktori nimele (eesti keeles), eesti keele tasemeeksami tunnistuse koopia, elulugu (eesti keeles vormikohane), haridust ja teaduskraadi kinnitava dokumendi koopia, konkursist osavõtja poolt oluliseks peetavad muud materjalid (materjalide nimekiri esitada avalduses või avalduse lisana).

Lisainformatsioon:
tel 3569572, personaliinspektor@soldino.edu.ee.
Dokumendid esitada gümnaasiumi kantseleisse tööpäeviti kell 9.00-15.00 või tavapostiga (Narva Soldino Gümnaasium, Tallinna mnt. 40, 21006 Narva).

Lisatud 30.11.2017, 12:56
Muudetud 30.11.2017, 13:04

eelmine