Narva linn


Lasteaia "Päikene" tööpakkumine

Narva Lasteaed Päikene kuulutab välja konkursi  õpetaja ametikoha täitmiseks (koormus 1.0)
Nõudmised kandidaadile:
1. Lasteasutuse õpetaja kvalifikatsiooninõuded ja kutsestandardi 6 taseme kompetentsinõuded.
2. Riigikeele -  B2 keeletase;
3. Soovitav eelnev töökogemus lasteaias. (selle kohta edulugu pedagoogilisest tööst või töömapp)
Kandideerimiseks vajalikud dokumendid: CV (koos läbitud täiendkoolituste loeteluga); isikut tõendava dokumendi koopia; eesti keele B2 tasemeeksami tunnistuse koopia; haridust ja teaduskraadi kinnitava dokumendi koopia; avaldus direktori nimele.

Dokumendid esitada lasteaeda hiljemalt  31.01.2019 a.   tavapostiga aadressile Hariduse 11, Narva 20303   või e-posti teel narvapaikene@hot.ee (märgusõnaga “Konkurss“)
Lisateave telefonil 35 45979; 35 95599

Lisatud 15.01.2019, 13:09
Muudetud 06.03.2019, 14:22

eelmine